1
00:00:14,500 --> 00:00:17,000
Anglické titulky:
www.tvsubtitles.net

2
00:00:17,163 --> 00:00:20,252
<i>Pro zápis přečtu,
a na počest přínosu delegátů,</i>

3
00:00:20,372 --> 00:00:23,055
<i>kteří nemohli setrvat
do konce zasedání,</i>

4
00:00:23,749 --> 00:00:28,171
prohlášení a rozhodnutí
tohoto prvního kongresu.

5
00:00:28,291 --> 00:00:29,227
<i>Rozhodnuto bylo...</i>

6
00:00:29,745 --> 00:00:34,169
že nedávným politováníhodným nařízením
parlamentu vůči Massachusetts,

7
00:00:34,434 --> 00:00:36,572
se nemůžeme podvolit.

8
00:00:36,830 --> 00:00:40,029
Ale jelikož věříme,
že naši kolegové ve Velké Británii

9
00:00:40,427 --> 00:00:44,034
si přejí znovuobnovení našeho
štěstí a prosperity,

10
00:00:44,503 --> 00:00:47,079
<i>než abychom podpořili
domobranu Massachusetts,</i>

11
00:00:47,455 --> 00:00:52,292
shodli jsme se přikročit
k následujícím mírovým krokům...

12
00:00:52,945 --> 00:00:57,549
Za prvé: zveřejnit výše uvedené
obyvatelům Britské Ameriky.

13
00:00:57,669 --> 00:00:58,989
Kteří to nepotřebují
připomínat.

14
00:00:59,009 --> 00:01:03,261
Za druhé: podepsat dohodu
o nedovážení, nekonzumování

15
00:01:03,421 --> 00:01:07,114
a nevyvážení britského zboží.

16
00:01:07,363 --> 00:01:10,268
- Kterou nikdo nedodrží.
- A za třetí:

17
00:01:10,690 --> 00:01:13,444
zaslat jejímu veličenstvu
urgentní dopis.

18
00:01:13,765 --> 00:01:16,641
Který její veličenstvo
nebude číst.

19
00:01:17,439 --> 00:01:19,520
Toto zasedání kongresu končí.

20
00:01:20,167 --> 00:01:24,094
Poslání tohoto kongresu bylo
naplněno, všichni delegáti...

21
00:01:24,133 --> 00:01:25,692
"Poslání tohoto kongresu."

........