1
00:00:15,734 --> 00:00:18,435
Čistě "prezident" nestačí.

2
00:00:20,005 --> 00:00:22,239
Jsou prezidenti
hasičských spolků

3
00:00:22,274 --> 00:00:25,476
a kriketových klubů.

4
00:00:25,574 --> 00:00:29,246
Tato nová federální vláda
musí mít respekt

5
00:00:29,247 --> 00:00:33,150
a oslovení nově vytvořených
institucí tento respekt zajistí.

6
00:00:33,151 --> 00:00:36,187
Jak dlouho chce pan Adams
plýtvat časem tohoto shromáždění

7
00:00:36,221 --> 00:00:38,489
na této nedůležité záležitosti?

8
00:00:38,523 --> 00:00:41,759
Nedůležité? Nedůl...

9
00:00:41,793 --> 00:00:45,663
Není nic důležitějšího,
pane Macclay.

10
00:00:45,664 --> 00:00:51,165
Úřad prezidenta musí být
jedinečný oproti zbytku světa.

11
00:00:52,305 --> 00:00:57,139
Důstojnost ani autoritu
nelze v lidech vyvolat

12
00:00:57,142 --> 00:01:02,109
bez moci lesku
a majestátnosti, pane.

13
00:01:02,280 --> 00:01:04,448
Má viceprezident návrh
na nějaké oslovení?

14
00:01:04,482 --> 00:01:07,918
Jistě že mám, pane.
Několik.

15
00:01:10,856 --> 00:01:13,290
Jeho výsost prezident.

16
00:01:16,628 --> 00:01:20,331
Nebo jeho velevážené
veličenstvo prezident.

17
00:01:22,667 --> 00:01:26,570
Nebo jeho excelence

18
00:01:26,605 --> 00:01:29,740
nejvyšší velitel.

19
00:01:35,247 --> 00:01:37,948
Nebo tak něco.

20
00:01:39,718 --> 00:01:45,253
Pan Adams pravděpodobně neměl
možnost si přečíst naší ústavu.

21
00:01:45,557 --> 00:01:49,059
Je tam výslovně napsáno,

22
00:01:49,127 --> 00:01:52,496
"Žádný aristokratický titul
nebude Spojenými Státy udělen."
........