1
00:00:13,264 --> 00:00:16,600
Francouzi zajali více než 300
našich obchodních lodí.

2
00:00:16,668 --> 00:00:20,969
Kapitán Cincinnatusu
byl podroben mučení.

3
00:00:21,973 --> 00:00:23,774
Detaily jsou barbarské.

4
00:00:23,808 --> 00:00:27,976
Došlo tu s Francií k velkému nedorozumění,
které musím napravit.

5
00:00:27,979 --> 00:00:31,814
Uzavřel jsi ďábelské
spojenectví s Brity,

6
00:00:31,819 --> 00:00:35,949
jejich úhlavním nepřítelem.
A naším, jak jsem si myslel.

7
00:00:36,654 --> 00:00:41,022
Může to být obtížné, Thomasi,
možná i nemožné, udržet neutralitu,

8
00:00:41,059 --> 00:00:44,928
ale nechat se zavléci do války
s Francií nebo Anglií,

9
00:00:44,996 --> 00:00:49,865
když je naše konfederace stále
tak křehká, by bylo sebevražedné.

10
00:00:49,901 --> 00:00:54,004
Mohlo by to zrujnovat náš stát,
rozdělit lidi ještě více než jsou

11
00:00:54,005 --> 00:00:56,006
a zavést nás bůh ví kam.

12
00:00:56,040 --> 00:01:00,248
Jsem rozhodnut vyslat
zvláštní mírové poselství

13
00:01:00,278 --> 00:01:02,879
pro jednání
s francouzskou vládou.

14
00:01:02,914 --> 00:01:06,816
A nenapadá mě nikdo více
kvalifikovaný na schůzku

15
00:01:06,820 --> 00:01:10,685
s ministrem zahraničí Talleyrandem,
než jsi ty.

16
00:01:12,256 --> 00:01:17,957
A nic mi neudělá větší radost,
než znovuobnovení našeho partnerství.

17
00:01:18,830 --> 00:01:22,297
Někdo by mohl říci, že chceš odstranit
svého rivala o funkci.

18
00:01:22,300 --> 00:01:26,100
Nechme jim jejich klevety.
Jak já znám Francii,

19
00:01:26,104 --> 00:01:30,538
tvá přítomnost dodá na váze našemu
zájmu. To nikdo nemůže zpochybnit.

20
00:01:30,541 --> 00:01:34,743
Nemohu tuto
nabídku přijmout.

21
00:01:39,317 --> 00:01:42,885
........