1
00:00:01,401 --> 00:00:02,860
<i>Viděli jste:</i>

2
00:00:03,027 --> 00:00:04,735
Já ho nezabil, Michaele.

3
00:00:04,904 --> 00:00:06,861
Když jsi Steadmana nezabil,

4
00:00:07,031 --> 00:00:09,071
jak to na tebe někdo dokázal hodit?

5
00:00:09,242 --> 00:00:11,365
- Dostanu tě ven.
- To je nemožné.

6
00:00:11,536 --> 00:00:13,529
Ne když jsi to tu navrhoval.

7
00:00:34,142 --> 00:00:35,387
Doufej, že jsou otevřený.

8
00:00:35,560 --> 00:00:38,477
- Mám pro tebe porušit zákon.
- Máš udělat chybu.

9
00:00:38,646 --> 00:00:40,473
Zapomeň zamknout.

10
00:00:41,524 --> 00:00:42,805
Jsme tam.

11
00:00:49,240 --> 00:00:50,818
Kdo zabil Terrence Steadmana?

12
00:00:51,493 --> 00:00:53,699
Nikdo. Terrence Steadman stále žije.

13
00:00:53,912 --> 00:00:55,192
Zdravím, Terrenci.

14
00:00:55,538 --> 00:00:56,569
Spusťte poplach.

15
00:01:14,682 --> 00:01:17,173
Hej! Hej!

16
00:01:19,771 --> 00:01:22,060
Ne! Ne!

17
00:01:22,607 --> 00:01:25,442
- Co teď?
- Budeme utíkat.

18
00:01:33,368 --> 00:01:34,696
Kdo uprchl?

19
00:01:35,245 --> 00:01:37,202
Tady mám seznam.

20
00:01:37,372 --> 00:01:38,617
Přečtete mi ho?

21
00:01:39,499 --> 00:01:42,168
Michael Scofield, stavební inženýr.

22
00:01:42,335 --> 00:01:44,458
<i>Pět let za ozbrojenou loupež.</i>

23
00:01:44,629 --> 00:01:46,586
Benjamin Miles Franklin.

24
00:01:47,298 --> 00:01:51,248
<i>Bývalý voják. Osm let</i>
<i>za přechovávání kradeného zboží.</i>

........