1
00:00:01,147 --> 00:00:02,428
<i>Viděli jste:</i>

2
00:00:02,607 --> 00:00:05,312
- Ranč je pryč, Michaele.
- Musíme něco udělat,

3
00:00:05,485 --> 00:00:08,605
- aniž by se někomu něco stalo.
- Mám nápad.

4
00:00:09,113 --> 00:00:11,949
Omlouvám se, že vás ruším.
Funguje vám elektřina?

5
00:00:12,116 --> 00:00:13,776
Trestanci jsou v jednom z těch měst

6
00:00:13,952 --> 00:00:16,869
a nemohli se dostat dál
než 102 kilometrů všemi směry.

7
00:00:17,038 --> 00:00:18,698
Chci všechno, co v tom okruhu máte.

8
00:00:18,998 --> 00:00:23,376
Upřímně, čekal jsem,
že podám hlášení prezidentce.

9
00:00:23,544 --> 00:00:24,789
Budete se odteď hlásit mně.

10
00:00:25,213 --> 00:00:27,620
Upřímně, největší problém,
který musíme řešit,

11
00:00:27,799 --> 00:00:29,626
jsou ta obvinění proti vaší dceři.

12
00:00:29,801 --> 00:00:31,378
Rád vás poznávám, pane.

13
00:00:31,970 --> 00:00:35,469
<i>Pamatuješ toho chlapa,</i>
<i>kterého jsem potkal ve tvém bytě?</i>

14
00:00:35,848 --> 00:00:37,426
Chci, aby ses od něj držela dál.

15
00:00:37,600 --> 00:00:40,471
- O čem to mluvíš?
- <i>Zjistil jsem ještě další věci.</i>

16
00:00:41,604 --> 00:00:44,309
- Kde to je?
- To je Holandsko.

17
00:00:44,482 --> 00:00:45,976
To je nádhera.

18
00:00:46,401 --> 00:00:49,271
A vem benzín. Sejdeme se tu za hodinu.

19
00:00:49,445 --> 00:00:50,988
Dobře.

20
00:00:51,155 --> 00:00:53,646
Ruce za hlavu a klekni si.

21
00:00:56,995 --> 00:01:00,446
- Bože.
- Ani necekneš, ty stará děvko,

22
00:01:00,623 --> 00:01:03,114
nebo ti podříznu krk.

23
00:01:06,087 --> 00:01:09,503
........