1
00:00:01,192 --> 00:00:03,019
<i>Viděli jste:</i>

2
00:00:03,194 --> 00:00:06,444
Co kdybych ti dal půlku peněz
a bude po všem?

3
00:00:06,614 --> 00:00:08,073
Tak jo, 60:40.

4
00:00:08,241 --> 00:00:10,068
Ty zlodějskej parchante.

5
00:00:10,243 --> 00:00:13,446
Koukej se radši modlit, ať tě nenajdu.

6
00:00:13,621 --> 00:00:17,701
Protože jestli jo, tak to mi věř,
vykuchám tě odshora dolů.

7
00:00:17,876 --> 00:00:19,453
- Pane Bellicku?
- Jo.

8
00:00:19,627 --> 00:00:21,620
Odpovíte mi ještě na pár otázek?

9
00:00:21,796 --> 00:00:24,548
Máme stopu,
kde se Burrows sejde s bratrem.

10
00:00:24,716 --> 00:00:26,507
Místo označené jako Bolshoi Booze.

11
00:00:26,676 --> 00:00:27,839
Jsou to čísla.

12
00:00:28,011 --> 00:00:32,305
Dejte je do GPS.
Je to poušť v Novém Mexiku.

13
00:00:32,599 --> 00:00:34,840
- Tati!
- Ahoj, zlato. Vyrazíme?

14
00:00:36,019 --> 00:00:37,679
Dělej. Jeď, jeď, jeď!

15
00:00:38,813 --> 00:00:40,307
Co budeme dělat teď?

16
00:00:44,319 --> 00:00:46,192
- <i>Už vám něco řekla?</i>
- Zatím ne.

17
00:00:46,362 --> 00:00:48,853
- Tak ji zabijte.
- Ale pokud něco ví...

18
00:00:49,032 --> 00:00:50,526
Jestli mě neuposlechnete, skončil jste.

19
00:00:50,700 --> 00:00:52,028
<i>Pošlete ji pod zem, Paule.</i>

20
00:00:52,202 --> 00:00:53,400
Umřete.

21
00:00:53,578 --> 00:00:56,698
Stačilo mi jen říct, co vám váš otec dal.

22
00:00:56,873 --> 00:00:58,153
Táhni k čertu.

23
00:01:03,630 --> 00:01:06,465
Letadlo přistane na 11. kilometru

........