1
00:00:01,352 --> 00:00:03,096
<i>Viděli jste:</i>

2
00:00:03,271 --> 00:00:04,350
Zůstaneme.

3
00:00:05,690 --> 00:00:07,517
Natřete jim to.

4
00:00:14,449 --> 00:00:15,480
Bille, nedělejte to.

5
00:00:15,658 --> 00:00:18,529
<i>Této zemi a prezidentce</i>
<i>jsem věnoval svůj život.</i>

6
00:00:18,703 --> 00:00:21,620
- <i>Byl jsem dokonalý voják.</i>
- Fotky, složky. Zbavte se jich.

7
00:00:21,789 --> 00:00:22,869
<i>Bille, nedělejte to.</i>

8
00:00:23,041 --> 00:00:24,665
Nechal jste panu Gearymu vzkaz.

9
00:00:24,834 --> 00:00:26,708
<i>Vykuchám tě odshora dolů.</i>

10
00:00:26,878 --> 00:00:29,120
Gearyho jsem nezabil!
Hodil to na mě Bagwell!

11
00:00:29,297 --> 00:00:32,167
Zatýkám vás pro vraždu
Roye Williama Gearyho.

12
00:00:32,342 --> 00:00:34,797
Můj terapeut říkal,
že tě musím konfrontovat,

13
00:00:34,969 --> 00:00:37,128
říct ti, jak si připadám zrazená.

14
00:00:38,973 --> 00:00:40,384
Tady policie Tribune.

15
00:00:40,683 --> 00:00:43,684
Dělejte svou práci
a zapomeneme na Shalese.

16
00:00:43,853 --> 00:00:46,973
Pak můžete jet do Colorada
navštívit svého syna Camerona.

17
00:00:49,275 --> 00:00:50,983
Už o něm nikdy nemluvte.

18
00:00:51,152 --> 00:00:52,563
Co tvůj přítel za námi?

19
00:00:52,737 --> 00:00:56,569
Když půjdeme ke dnu,
tak se vší parádou.

20
00:01:03,414 --> 00:01:05,206
- Saro.
- <i>Michaele?</i>

21
00:01:13,883 --> 00:01:15,508
- Skoro jste to zvládli.
- <i>Haló?</i>

22
00:01:16,844 --> 00:01:18,754
<i>Haló, Michaele?</i>

23
00:01:20,098 --> 00:01:21,889
........