1
00:00:11,896 --> 00:00:13,993
Budu mít svůj proslov?

2
00:00:14,058 --> 00:00:15,162
Ty jsi nakladatel.

3
00:00:15,243 --> 00:00:17,005
Nemůžeš to udělat?
- Můžu je zahřát.

4
00:00:17,070 --> 00:00:18,207
Ale ty budeš muset

5
00:00:18,335 --> 00:00:19,649
překonat ten strach
z projevů

6
00:00:19,713 --> 00:00:21,121
před začátkem propagace knihy.

7
00:00:22,387 --> 00:00:23,813
Dámy a pánové.

8
00:00:23,893 --> 00:00:26,263
Můžete mi věnovat pozornost?
Děkuji.

9
00:00:26,328 --> 00:00:28,968
Tim by vám chtěl
říct pár slov.

10
00:00:29,034 --> 00:00:30,331
Můžeš, Time.
Jsou zahřátí.

11
00:00:33,438 --> 00:00:37,844
No, co byste řekli
ve chvíli, jako je tahle?

12
00:00:37,911 --> 00:00:40,326
Vážně, co byste řekli?

13
00:00:40,391 --> 00:00:43,130
Můžeš poděkovat lidem za to,
že přišli.

14
00:00:43,194 --> 00:00:44,972
Děkuji, Nicku.

15
00:00:45,035 --> 00:00:47,406
Já vlastně vždycky děkuju Nickovi.

16
00:00:47,472 --> 00:00:50,544
Muži, který je známý,
nejen jako nelítostný editor

17
00:00:50,610 --> 00:00:53,782
ale i díky jeho trpělivosti při
podpoře šílených autorů.

18
00:00:53,845 --> 00:00:55,751
Mysleli byste si,
že po třech románech

19
00:00:55,816 --> 00:00:58,523
budu mít už dostatek,
sebevědomí ale...

20
00:00:58,587 --> 00:01:01,197
pro knihu jako je tato jsme rádi,
že ti to sebevědomí můžeme zajistit.

21
00:01:01,262 --> 00:01:02,095
Bestseller.

22
00:01:04,611 --> 00:01:05,666
No, to se ale nestane.

........