1
00:00:26,200 --> 00:00:38,200
Titulky pre Vás preložil Lejko4 =)

2
00:01:50,000 --> 00:01:51,100
Hoď mi ju vyššie.

3
00:01:54,200 --> 00:01:55,200
Museli mať kľúč.

4
00:01:55,200 --> 00:01:58,200
Peniaze boli v škatuli pod kopírkou.

5
00:01:58,200 --> 00:01:59,400
Nikto iný tu nebol.

6
00:01:59,400 --> 00:02:02,300
Šla som svedčiť na stretnutie,
a keď som prišla, už to tu nebolo.

7
00:02:02,300 --> 00:02:04,300
Myslela som si, že si ich vložil.

8
00:02:06,700 --> 00:02:08,900
U.E.B., Lura pri telefóne.
Ako Vám môžem pomôcť?

9
00:02:09,900 --> 00:02:11,500
Prines mi všetky záznamy z toho dňa

10
00:02:11,500 --> 00:02:14,800
a zoznam prihlásení
do všetkých vstupov.

11
00:02:16,500 --> 00:02:20,300
Tak je to. Niekto sem
prišiel a ošklbal nás.

12
00:02:20,300 --> 00:02:22,100
Tak sa to presne stalo.

13
00:02:22,100 --> 00:02:24,200
Musíme ich nájsť a
zaživa stiahnuť z kože .

14
00:02:24,200 --> 00:02:25,200
Cením si to. Ďakujem.

15
00:02:28,600 --> 00:02:29,600
Volali z nemocnice.

16
00:02:30,000 --> 00:02:31,800
Tvoj otec sa prebral a rozpráva.
Je mu lepšie.

17
00:02:34,900 --> 00:02:36,300
Vďaka Bohu.

18
00:02:40,100 --> 00:02:43,300
Keď mi Bill povedal, že je Joey
taký rád s tebou a Kathy,

19
00:02:43,800 --> 00:02:45,100
pomyslela som si,
"Ja som tiež šťastná."

20
00:02:46,100 --> 00:02:50,500
Ale potom som si uvedomila,
"Nemôžu spolu začať len tak bývať."

21
00:02:50,600 --> 00:02:51,800
Veď je to svätokrádež.

22
00:02:51,800 --> 00:02:53,600
Myslíš si, že ideme
na to prirýchlo?

23
00:02:54,000 --> 00:02:58,800
........