1
00:00:20,000 --> 00:00:32,000
Titulky pre Vás preložil Lejko4 =)

2
00:01:43,800 --> 00:01:44,900
Hoď mi ju vyššie.

3
00:01:48,000 --> 00:01:49,000
Museli mať kľúč.

4
00:01:49,000 --> 00:01:52,000
Peniaze boli v škatuli pod kopírkou.

5
00:01:52,000 --> 00:01:53,200
Nikto iný tu nebol.

6
00:01:53,200 --> 00:01:56,100
Šla som svedčiť na stretnutie,
a keď som prišla, už to tu nebolo.

7
00:01:56,100 --> 00:01:58,100
Myslela som si, že si ich vložil.

8
00:02:00,500 --> 00:02:02,700
U.E.B., Lura pri telefóne.
Ako Vám môžem pomôcť?

9
00:02:03,700 --> 00:02:05,300
Prines mi všetky záznamy z toho dňa

10
00:02:05,300 --> 00:02:08,600
a zoznam prihlásení
do všetkých vstupov.

12
00:02:10,300 --> 00:02:14,100
Tak je to. Niekto sem
prišiel a ošklbal nás.

13
00:02:14,100 --> 00:02:15,900
Tak sa to presne stalo.

14
00:02:15,900 --> 00:02:18,000
Musíme ich nájsť a
zaživa stiahnuť z kože .

15
00:02:18,000 --> 00:02:19,000
Cením si to. Ďakujem.

16
00:02:22,400 --> 00:02:23,400
Volali z nemocnice.

17
00:02:23,800 --> 00:02:25,600
Tvoj otec sa prebral a rozpráva.
Je mu lepšie.

18
00:02:28,700 --> 00:02:30,100
Vďaka Bohu.

19
00:02:33,900 --> 00:02:37,100
Keď mi Bill povedal, že je Joey
taký rád s tebou a Kathy,

20
00:02:37,600 --> 00:02:38,900
pomyslela som si,
"Ja som tiež šťastná."

21
00:02:39,900 --> 00:02:44,300
Ale potom som si uvedomila,
"Nemôžu spolu začať len tak bývať."

22
00:02:44,400 --> 00:02:45,600
Veď je to svätokrádež.

23
00:02:45,600 --> 00:02:47,400
Myslíš si, že ideme
na to prirýchlo?

24
00:02:47,800 --> 00:02:52,600
........