1
00:00:03,080 --> 00:00:05,471
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:05,738 --> 00:00:07,501
Jste odvážní, když kupujete dům
bez předchozí prohlídky.

3
00:00:07,539 --> 00:00:08,967
Už z reklamní nabídky jsme poznali,

4
00:00:08,970 --> 00:00:10,220
že je to právě to, co jsme hledali.

5
00:00:10,423 --> 00:00:11,240
<i>Někdy...</i>

6
00:00:11,243 --> 00:00:13,211
Kdo ti řekl, že jsi otec?

7
00:00:13,245 --> 00:00:16,009
Není Vám divné, že pouze Váš trávník
na ulici Wisteria

8
00:00:16,048 --> 00:00:17,948
potřebuje posíct třikrát do týdne?

9
00:00:17,983 --> 00:00:20,110
Zabiju tě!

10
00:00:20,152 --> 00:00:21,779
<i>pravda o našich milovaných...</i>

11
00:00:21,854 --> 00:00:23,788
ty jsi žádala Petersonovu manželku,
aby mě nepodporovala

12
00:00:23,856 --> 00:00:25,949
tak jsem dal výpověď.
Budu otcem v domácnosti.

13
00:00:25,991 --> 00:00:27,959
Měli bychom... si o tom promluvit.

14
00:00:27,993 --> 00:00:28,982
Půjdeš zpátky do práce.

15
00:00:29,061 --> 00:00:31,621
<i>vám může ublížit.</i>

16
00:00:31,663 --> 00:00:32,960
Asi mám infarkt.

17
00:00:32,998 --> 00:00:36,126
Ty tuhle operaci zvládneš.

18
00:00:36,168 --> 00:00:37,135
Ano?

19
00:00:37,169 --> 00:00:40,070
Rex před deseti minutami zemřel.

20
00:00:40,105 --> 00:00:42,005
Je mi to líto.

21
00:00:42,074 --> 00:00:43,974
Pan Delfino vzal mého otce pryč,
aby ho zabil.

22
00:00:44,076 --> 00:00:46,670
Teď se já chystám zabít pana Delfina.

23
00:00:50,082 --> 00:00:53,848
<i>Mezi obyvateli ulice Wisteria</i>
<i>bylo známo,</i>

24
00:00:53,886 --> 00:00:57,822
........