1
00:00:02,135 --> 00:00:03,864
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:03,937 --> 00:00:04,995
<i>Jeden románek končí...</i>

3
00:00:05,038 --> 00:00:06,665
Už to nemusíme tajit.

4
00:00:06,740 --> 00:00:08,401
Můžeme mít opravdový vztah.

5
00:00:08,475 --> 00:00:09,942
<i>Jiný začíná...</i>

6
00:00:09,976 --> 00:00:12,103
Zeptal jsem se jí,
jestli by se mnou nebydlela

7
00:00:12,145 --> 00:00:12,873
a ona souhlasila.

8
00:00:13,946 --> 00:00:14,708
<i>A další...</i>

9
00:00:14,747 --> 00:00:16,374
Tohle je Rexova matka Phyllis.

10
00:00:16,448 --> 00:00:17,415
Pojišťovna. Tady Joe Flannery.

11
00:00:17,449 --> 00:00:20,646
Je vám známo, že má snacha
má přítele?

12
00:00:20,686 --> 00:00:21,846
<i>Je odhalen...</i>

13
00:00:21,887 --> 00:00:24,754
Nezlomí ti to srdce,
že necháš smutné tvářičky samotné?

14
00:00:24,790 --> 00:00:27,850
<i>A zatímco někteří lidé</i>
<i>se nemůžou dočkat až vypadnou z domu,</i>

15
00:00:27,893 --> 00:00:29,485
<i>jiní jsou v nich drženi,</i>

16
00:00:29,561 --> 00:00:32,086
<i>proti své vůli...</i>

17
00:00:40,973 --> 00:00:42,668
Který náhrobek je Rexův?

18
00:00:42,708 --> 00:00:44,300
Vždycky zapomenu.

19
00:00:44,376 --> 00:00:46,276
Je na konci téhle řady.

20
00:00:46,311 --> 00:00:48,575
Ach ano.

21
00:00:48,614 --> 00:00:50,172
Správně.

22
00:00:50,215 --> 00:00:54,675
<i>Během let Bree Van de Kamp</i>
<i>víc a víc trápila</i>

23
00:00:54,720 --> 00:00:57,484
<i>zapomnětlivost její tchýně.</i>

24
00:00:57,523 --> 00:01:01,516
Zlato, zapomněla jsem z té sukně
........