1
00:00:02,968 --> 00:00:04,959
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:05,037 --> 00:00:07,130
- Ty tam se mnou nepůjdeš?
- Půjde tam s tebou tatínek.

3
00:00:07,239 --> 00:00:09,332
<i>Lynette za svou novou</i>
<i>práci musela zaplatit.</i>

4
00:00:09,375 --> 00:00:12,310
Jestli to obvinění projde,
můžu jít sedět na osm let.

5
00:00:12,344 --> 00:00:14,608
<i>A Carlos platil za své chyby.</i>

6
00:00:14,647 --> 00:00:16,171
Milujete pana Williamse?

7
00:00:16,248 --> 00:00:17,010
Ne.

8
00:00:17,049 --> 00:00:18,983
Ten přístroj nejspíš zachytil něco

9
00:00:19,051 --> 00:00:20,245
čeho jsem si nebyla vědoma.

10
00:00:20,286 --> 00:00:21,878
<i>Zatímco Bree odhalovala city</i>

11
00:00:21,954 --> 00:00:22,682
<i>o kterých neměla tušení...</i>

12
00:00:22,755 --> 00:00:24,723
Jestli se k ní přiblížíš na míň než
tři metry, nechám tě zatknout. Teď zmiz.

13
00:00:24,757 --> 00:00:26,952
<i>Susan odhalila něco...</i>

14
00:00:26,992 --> 00:00:28,857
Zach je tvůj syn, že?

15
00:00:28,894 --> 00:00:31,454
<i>Příliš blízko domova.</i>

16
00:00:33,499 --> 00:00:35,524
<i>Obyvatelé okresní věznice ve Fairview</i>

17
00:00:35,567 --> 00:00:37,899
<i>se těšili na každé úterý.</i>

18
00:00:37,970 --> 00:00:40,097
<i>To byl den, kdy Gabrielle Solis</i>

19
00:00:40,172 --> 00:00:42,163
<i>chodila navštěvovat svého manžela.</i>

20
00:00:42,274 --> 00:00:45,505
<i>Odsouzenci si vždy našli cestu</i>
<i>jak jí vyjádřit komplementy,</i>

21
00:00:45,577 --> 00:00:48,273
<i>ať už o ně stála nebo ne.</i>

22
00:00:48,314 --> 00:00:51,408
<i>S každou návštěvou byly tyto pocty</i>

23
00:00:51,483 --> 00:00:53,974
<i>stále odvážnější.</i>

24
00:00:54,520 --> 00:00:57,318
<i>Nicméně Gabrielle to nelichotilo.</i>
........