1
00:00:03,167 --> 00:00:05,269
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:05,470 --> 00:00:06,604
Nechala jsi otevřené dveře?

3
00:00:06,771 --> 00:00:07,739
Zavolejte policii!

4
00:00:07,772 --> 00:00:08,906
To je ten chlap, co se ti vloupal do domu?

5
00:00:09,073 --> 00:00:10,274
<i>Někdo byl zatčený...</i>

6
00:00:10,308 --> 00:00:11,075
Ano, je on.

7
00:00:11,109 --> 00:00:12,977
Chci jen, abys mi dal šanci tě poznat.

8
00:00:13,177 --> 00:00:14,178
Ale já nechci poznat tebe.

9
00:00:14,212 --> 00:00:15,613
<i>Otcové museli čelit...</i>

10
00:00:15,780 --> 00:00:17,281
Kdo je sestra Mary Bernard?

11
00:00:17,315 --> 00:00:19,383
Nechtěj si se mnou začít válku.

12
00:00:19,484 --> 00:00:20,451
Do toho.

13
00:00:20,485 --> 00:00:22,019
<i>Hranice byly prolomeny...</i>

14
00:00:22,186 --> 00:00:24,422
Pan Williams byl odpovědný
za smrt vašeho manžela.

15
00:00:24,589 --> 00:00:27,725
<i>A každý se poučil,</i>
<i>že někdy se spravedlnost podává...</i>

16
00:00:27,892 --> 00:00:29,227
Musíme zavolat záchranku.

17
00:00:29,427 --> 00:00:31,896
<i>bez jediného slova.</i>

18
00:00:35,299 --> 00:00:39,537
<i>Bylo mnoho způsobů, jak říct,</i>
<i>že Bree Van de Kamp byla dáma.</i>

19
00:00:39,604 --> 00:00:40,638
Děkuji pěkně.

20
00:00:40,805 --> 00:00:43,708
<i>Byla zdvořilá na lidi okolo sebe,</i>

21
00:00:43,841 --> 00:00:46,844
<i>chodila s elegancí a půvabem</i>

22
00:00:47,011 --> 00:00:50,548
<i>a byla velmi opatrná na to,</i>
<i>aby nikdy nedala ostatním znát</i>

23
00:00:50,715 --> 00:00:52,316
<i>co si myslela.</i>

24
00:00:52,450 --> 00:00:55,520
Paní Van de Kamp, děkujeme,
že jste přišla po našem vzkazu.
........