1
00:00:03,067 --> 00:00:04,201
<i> V předchozích dílech "Desperate Housewives"

2
00:00:04,234 --> 00:00:06,234
Svěřuji vám dítě do dočasného opatrovnictví,

3
00:00:06,267 --> 00:00:09,067
dokud nezískáme vyjádření jeho vlastního otce.

4
00:00:09,101 --> 00:00:12,067
<i> Gabrielle dostala přesně to, co chtěla,

5
00:00:12,101 --> 00:00:13,767
Jestli o tom Edie ještě neví,

6
00:00:13,800 --> 00:00:16,234
tak to znamená že jí podvádíš. Se mnou.

7
00:00:16,267 --> 00:00:18,101
<i> Susan znovu naletěla

8
00:00:18,134 --> 00:00:21,034
Taky patřím mezi AS.

9
00:00:21,067 --> 00:00:22,934
<i> a Bree získala příliš

10
00:00:22,967 --> 00:00:24,568
Anonymní sexoholiky.

11
00:00:24,601 --> 00:00:26,233
<i> informací.

12
00:00:28,565 --> 00:00:31,665
<i> Karl Mayer se příliš často nemodlil,
ale když to udělal,

13
00:00:31,700 --> 00:00:34,164
<i> obvykle žádal o boží pomoc

14
00:00:34,211 --> 00:00:36,167
<i> při rozchodu se ženou

15
00:00:36,201 --> 00:00:38,167
<i> a chtěl se tak vyhnout nepřijemnostem,

16
00:00:38,201 --> 00:00:39,767
<i> co většinou doprovázely

17
00:00:39,800 --> 00:00:44,568
<i> jeho bezohledné a neočekávané odchody.

18
00:00:44,600 --> 00:00:48,468
<i> Během let Karl opustil spoustu žen

19
00:00:48,501 --> 00:00:52,267
<i> a žádná z nich nikdy netušila, že to přijde.

20
00:00:52,301 --> 00:00:55,867
<i> Každý odchod si vždy důkladně naplánoval,

21
00:00:55,900 --> 00:00:59,334
<i> zanechal po sobě osobní dopis,

22
00:00:59,367 --> 00:01:01,334
<i> a proto se dokázal úspěšně rozcházet se ženami,

23
00:01:01,367 --> 00:01:05,834
<i> co ho neviděli odcházet.

24
00:01:05,867 --> 00:01:09,600
<i> Takže když se rozhodl rozejít s Edie Britt,

25
00:01:09,633 --> 00:01:12,800
<i> Karl se opět modlil k Bohu, aby mu pomohl vyhnout se
........