1
00:00:00,000 --> 00:00:01,200
V predošlých dieloch Vampire Diaries...

2
00:00:01,201 --> 00:00:02,534
Viac ako storočie som žil v utajení,

3
00:00:02,535 --> 00:00:04,403
až doteraz.
Viem aké sú riziká

4
00:00:04,404 --> 00:00:05,971
ale musel som ju spoznať.
Elena...

5
00:00:05,972 --> 00:00:07,740
Je ako dvojča Katherine.

6
00:00:07,741 --> 00:00:09,942
Ani len netušíš akú budúcnosť som nám naplánovala.

7
00:00:10,343 --> 00:00:11,810
Ty,ja a Damon.

8
00:00:11,811 --> 00:00:14,380
Naša láska ku Katherine nebola skutočná, Damon.

9
00:00:14,381 --> 00:00:16,615
Katherine ma nikdy neprinucovala.
Vedel som o všetkom.

10
00:00:16,616 --> 00:00:17,650
Pre mňa to bolo skutočné.

11
00:00:17,651 --> 00:00:18,751
Privediem ju späť.

12
00:00:18,752 --> 00:00:19,852
Povedz mi ako sa dostanem do tej hrobky.

13
00:00:19,853 --> 00:00:21,453
Kniha zaklínadiel.
Kde je?

14
00:00:21,454 --> 00:00:23,289
Pozri sa do denníka,
do denníka Jonathana Gilberta.

15
00:00:23,290 --> 00:00:24,923
Môžem si požičať denník tvojho predka?

16
00:00:24,924 --> 00:00:26,091
Dal som ho svojmu učiteľovi dejepisu .

17
00:00:26,092 --> 00:00:27,259
Alaric Saltzman.
Damon.

18
00:00:27,260 --> 00:00:29,161
Tá kniha zaklínadiel bola Emilina , však?

19
00:00:29,162 --> 00:00:30,863
Túto potrebuješ aby si mohol zvrátiť kúzlo?

20
00:00:30,864 --> 00:00:32,665
Pomôžem ti.
Ok.

21
00:00:32,666 --> 00:00:34,900
Povedal som Damonovi,
že mu pomôžem získať Katherine späť..

22
00:00:34,901 --> 00:00:37,036
Ale klamal som.
Nemôžem mu to dovoliť.

23
00:00:37,037 --> 00:00:39,338
Tak mu to nedovoľ. Pomôžem ti.
........