1
00:00:00,000 --> 00:00:01,200
V minulých dílech Vampire Diaries...

2
00:00:01,201 --> 00:00:02,534
Více jak století jsem žil v utajení,

3
00:00:02,535 --> 00:00:04,403
až doteď.
Vím že je to riziko,

4
00:00:04,404 --> 00:00:05,971
ale musel sem ji poznat.
Elena...

5
00:00:05,972 --> 00:00:07,740
Je jako dvojče Katherine.

6
00:00:07,741 --> 00:00:09,942
Ani netušíš jakou budoucnost jsem nám naplánovala.

7
00:00:10,343 --> 00:00:11,810
Ty, já a Damon.

8
00:00:11,811 --> 00:00:14,380
Naša láska ke Katherine nebyla skutečná, Damon.

9
00:00:14,381 --> 00:00:16,615
Katherine mě nikdy nepřinucovala,
věděl jsem o všem.

10
00:00:16,616 --> 00:00:17,650
Pro mně to bylo skutečné.

11
00:00:17,651 --> 00:00:18,751
Přivedu ji zpět.

12
00:00:18,752 --> 00:00:19,852
Pověz mi, jak se dostanu do té hrobky.

13
00:00:19,853 --> 00:00:21,453
Kniha kouzel.
Kde je?

14
00:00:21,454 --> 00:00:23,289
Podívej se do deníku,
do deníku Jonathana Gilberta.

15
00:00:23,290 --> 00:00:24,923
Můžu si půjčit deník tvého předka?

16
00:00:24,924 --> 00:00:26,091
Dal jsem ho mému učiteli dějepisu.

17
00:00:26,092 --> 00:00:27,259
Alaric Saltzman.
Damon.

18
00:00:27,260 --> 00:00:29,161
Ta kniha kouzel byla Emilina , že jo?

19
00:00:29,162 --> 00:00:30,863
Ty jí potřebuješ, aby si zvrátil kouzlo?

20
00:00:30,864 --> 00:00:32,665
Pomůžu ti.
Ok.

21
00:00:32,666 --> 00:00:34,900
Pověděl jsem Damonovi,
že mu pomůžu získat Katherine zpět..

22
00:00:34,901 --> 00:00:37,036
Ale lhal jsem.
Nemůžu mu to dovolit.

23
00:00:37,037 --> 00:00:39,338
Tak mu to nedovol. Pomůžu ti.
........