1
00:00:07,587 --> 00:00:11,523
Září 23. Zápis v deníku poprvé.

2
00:00:11,591 --> 00:00:15,027
Jsem Liz Parker,
Pět dnu předtím jsem zemřela.

3
00:00:15,095 --> 00:00:18,292
Potom,
se staly podivné věci.

4
00:00:18,365 --> 00:00:20,424
[služební zvon zvoní]

5
00:00:24,037 --> 00:00:26,062
Ok.

6
00:00:27,441 --> 00:00:32,538
Tady máme jeden Sigourney Weaver.
To je pro Vás.

7
00:00:32,612 --> 00:00:36,571
A jeden Smith.
Chcete dostat ještě něco jiného?

8
00:00:36,616 --> 00:00:39,915
Zeleně marťanský otřes?
Krev cizího chlazení?

9
00:00:39,986 --> 00:00:41,419
- Vy...Ne nic.
- Ne.

10
00:00:41,488 --> 00:00:44,753
- Ne v pořádku. Děkuji.
- Vy jste tady kvůli Festivalu?

11
00:00:44,825 --> 00:00:46,759
- Ano. Nemůžeme se dočkat.
- Ano.

12
00:00:46,827 --> 00:00:49,227
Tak, vaše rodina pochází z Roswellu?

13
00:00:49,296 --> 00:00:52,424
- Jen čtyři generace.
- Opravdu?

14
00:00:52,499 --> 00:00:58,062
Uh, kdokoli ve vaší rodině má nějaké
příběhy o U. F. O. srážce nebo...

15
00:00:59,339 --> 00:01:02,206
Myslím si že by bylo fajn,
ukázat vám tyto chlapy.

16
00:01:08,382 --> 00:01:10,350
[Muž]
Mě nezajímá co říkáš.

17
00:01:10,384 --> 00:01:12,352
Já chci vidět ty peníze tady na stole.

18
00:01:12,419 --> 00:01:15,582
- Kafe? Hm.
- Ne. Zaplatíme teď.

19
00:01:15,655 --> 00:01:19,682
Má babička vzala tento obrázek v místě nárazu
přímo před vládou než to tam vyčistily.

20
00:01:19,760 --> 00:01:21,489
Lidé vědí o této fotografii?

21
00:01:21,561 --> 00:01:24,928
Já o tom vím.
A nyní o tom víte i vy..

22
........