1
00:00:00,800 --> 00:00:03,310
Lidské srdce je velký sval...

2
00:00:03,350 --> 00:00:06,662
který se smršťuje v
kontrakci až 60krát za minutu.

3
00:00:06,890 --> 00:00:08,176
To je 3 600 krát...

4
00:00:08,256 --> 00:00:11,614
V tuto chvíli je vaše
krev temně fialová.

5
00:00:11,694 --> 00:00:16,143
Protože právě dokončila přívod
kyslíku do všech částí vašeho těla.

6
00:00:18,600 --> 00:00:20,542
Pojďte za mnou.

7
00:00:21,940 --> 00:00:22,821
Pojďte.

8
00:00:27,700 --> 00:00:28,806
Iane.

9
00:00:28,926 --> 00:00:31,364
Mám otázku a potřebuju jít na záchod.

10
00:00:31,445 --> 00:00:33,160
Co bys chtěl udělat dřív?

11
00:00:33,351 --> 00:00:34,992
- Otázku.
- Dobře.

12
00:00:35,149 --> 00:00:36,670
Kde jsou záchody?

13
00:00:37,655 --> 00:00:39,328
Kdo ví, kde jsou záchody?

14
00:00:39,366 --> 00:00:40,201
Já vím.

15
00:00:40,396 --> 00:00:41,800
Běž s Ianem na záchod.

16
00:00:41,966 --> 00:00:43,172
Ale mně se nechce.

17
00:00:43,256 --> 00:00:45,581
Nejsme ve škole. Nikdo
nepůjde nikam o samotě.

18
00:00:45,586 --> 00:00:46,230
Proč?

19
00:00:46,386 --> 00:00:47,562
Pro případ, že se ztratíte.

20
00:00:47,638 --> 00:00:49,410
Nebo pro případ, že nás někdo unese.

21
00:00:49,497 --> 00:00:51,932
Jestli někdo unese Iana, tak unese i mě.

22
00:00:52,127 --> 00:00:53,193
Chci zůstat se třídou.

23
00:00:53,276 --> 00:00:55,600
Michaeli, běž s Ianem... Áááuu!

24
00:00:55,607 --> 00:00:56,763
Potřebujete pomoct?
........