1
00:00:29,321 --> 00:00:31,147
Cítíte toho ducha?

2
00:00:31,357 --> 00:00:34,253
Jasně! Alelujá!

3
00:00:38,615 --> 00:00:40,553
A v 39. rok jeho vlády,

4
00:00:40,634 --> 00:00:42,652
Asa měl nemocnou nohu,

5
00:00:42,756 --> 00:00:44,708
dokud nemoc
nebyla natolik vážná.

6
00:00:44,777 --> 00:00:45,883
Do té doby...

7
00:00:46,036 --> 00:00:47,831
nehledal pomoc u Pána,

8
00:00:47,831 --> 00:00:49,352
ale u lékařů.

9
00:00:50,289 --> 00:00:54,120
A i když není nic špatného na tom
jít k doktorovi.

10
00:00:54,225 --> 00:00:58,228
Ale může lékař léčit silou,
kterou dal Bůh svým učedníkům?

11
00:00:58,758 --> 00:01:01,071
Muži vědy mohou projít
životem v nevědomosti,

12
00:01:01,155 --> 00:01:05,811
nikdy nezjistí, že vy nebo já bychom nedokázali udělat
byť jen jediný krok, kdyby nebyl požehnán Bohem.

13
00:01:11,886 --> 00:01:13,090
Agnes,

14
00:01:13,965 --> 00:01:17,461
děkuji ti, že ti můžu být
nástrojem božské lásky k tobě.

15
00:01:35,798 --> 00:01:37,070
Když věříte...

16
00:01:37,197 --> 00:01:37,901
Ach...

17
00:01:38,178 --> 00:01:40,111
všechno je možné.

18
00:01:43,818 --> 00:01:45,240
Moji přátelé,

19
00:01:45,427 --> 00:01:49,520
Chci, abyste nechali Agnes pocítit vlnu
víry dnes a tady v tomto kostele...

20
00:01:49,605 --> 00:01:51,312
povznesením jí do Jeho rukou.

21
00:01:55,988 --> 00:01:58,500
Ty to zvládneš.
No tak, sestro.

22
00:02:08,035 --> 00:02:09,361
Chvála Bohu.

23
00:02:09,816 --> 00:02:10,961
Děkujeme ti, bože!

........