1
00:01:12,192 --> 00:01:14,730
Už od narození čile utíkáme.

2
00:01:14,861 --> 00:01:18,360
Dávej jednu nohu před druhou
a dokážeš cokoliv.

3
00:01:18,490 --> 00:01:22,357
To jsou jenom kecy. Pravdou je,
že v evoluci i revoluci

4
00:01:22,494 --> 00:01:24,985
se věci málokdy mění postupně.

5
00:01:25,121 --> 00:01:27,363
Mění se zničehonic
ve velkých skocích.

6
00:01:27,499 --> 00:01:32,837
Pro ty, kteří to chápou, je život
neustálé hledání dalšího velkého skoku.

7
00:01:32,962 --> 00:01:36,414
Nám ostatním to skákání
připadá jaksi hloupé.

8
00:01:36,549 --> 00:01:39,834
Zlobíš se na mě?

9
00:01:39,968 --> 00:01:43,503
- Jsem z tebe celý pryč.
- Tak střílej. Celý zásobník.

10
00:01:43,639 --> 00:01:45,964
Nehraj si s osudem, drobku.
Lidé umírají, když mají umřít.

11
00:01:46,100 --> 00:01:49,800
Žádné diskuse, žádná vyjednávání.
Život skončil, je konec.

12
00:01:49,937 --> 00:01:53,519
- Já to vím.
- Právě ty bys to měla vědět nejlíp.

13
00:01:53,649 --> 00:01:55,855
Musím do práce.

14
00:01:55,984 --> 00:02:00,065
- Chceš si promluvit?
- Nechci mluvit.

15
00:02:02,825 --> 00:02:06,573
- Dej si hranolky.
- Jsou studené. Musím jít.

16
00:02:10,207 --> 00:02:15,284
Tehdy jsem si to uvědomila.
Neměla jsem žádné přátele.

17
00:02:15,421 --> 00:02:17,876
Měla jsem jen spolupracovníky.

18
00:02:18,006 --> 00:02:20,082
A já opravdu chtěla přítele.

19
00:02:23,011 --> 00:02:26,630
Kde by mohla mladá nemrtvá žena,
protloukající se životem,

20
00:02:26,765 --> 00:02:28,924
najít nějakého přítele?

21
00:02:30,102 --> 00:02:33,221
Snad v práci.
Snad v Happy Time.

22
00:02:33,354 --> 00:02:37,399
........