1
00:00:07,647 --> 00:00:08,878
Co to děláš, Tede?

2
00:00:09,306 --> 00:00:10,625
Nacvičuju s kapelou.

3
00:00:11,117 --> 00:00:12,117
Jakou kapelou?

4
00:00:12,194 --> 00:00:13,743
Pěšáci, ke mně!

5
00:00:14,354 --> 00:00:17,491
Musí být neustále nablízku,
máme to v pravidlech.

6
00:00:17,501 --> 00:00:19,847
No teda. To je jako
bys byl jejich vůdce.

7
00:00:19,857 --> 00:00:22,047
Pěšáci, rozchod!

8
00:00:23,116 --> 00:00:24,178
Pěšáci, ke mně!

9
00:00:24,927 --> 00:00:26,310
Dost blbnutí.

10
00:00:26,359 --> 00:00:28,945
Musíme cvičit
a nemůžete být udýchaní.

11
00:00:28,990 --> 00:00:31,992
Máme jenom jednu šanci
přesvědčit Dr. Coxe,

12
00:00:32,002 --> 00:00:34,601
aby nám dovolil zpívat
dětem na pediatrii.

13
00:00:34,750 --> 00:00:35,962
Raz, dva...

14
00:00:39,805 --> 00:00:43,429
* Všem naším dnům je konec *

15
00:00:46,264 --> 00:00:48,430
* Nebojme se smrti *

16
00:00:48,440 --> 00:00:49,963
A jéje. Hodně štěstí přeju.

17
00:00:49,973 --> 00:00:53,984
<i>Jakkoli uhozené bylo zpívat
nemocným dětem o pozitivech smrti</i>

18
00:00:53,994 --> 00:00:56,630
<i>dokonale se to hodilo
pro můj nástup k Dr. Coxovi.</i>

19
00:00:56,640 --> 00:00:59,932
<i>Jo, postavit se novému
primáři bylo děsivé.</i>

20
00:01:00,287 --> 00:01:01,497
Perry, říkám to naposledy.

21
00:01:01,507 --> 00:01:04,814
Potřebujeme víc hyperbarických
komor na infekční oddělení.

22
00:01:04,864 --> 00:01:06,295
* Zemřeš *

23
00:01:06,536 --> 00:01:08,792
- Neslyšel jsem tě klepat.
........