1
00:00:05,322 --> 00:00:07,722
ToMoLoLo uvádza:

2
00:00:41,038 --> 00:00:42,858
Prešibano roztomilí, chlapci.

3
00:00:59,910 --> 00:01:00,910
Pripravený, Moris?

4
00:01:01,524 --> 00:01:02,545
Čakať.

5
00:01:03,023 --> 00:01:04,358
Skoro.

6
00:01:06,316 --> 00:01:07,316
Teraz!

7
00:01:09,335 --> 00:01:13,189
Teraz začína najväčšia tancovačka.

8
00:01:17,628 --> 00:01:20,169
Tancujte, moji lemury, tancujte!

9
00:01:21,265 --> 00:01:22,598
Mám rád tancovanie.

10
00:01:26,605 --> 00:01:28,371
Nemám rád tancovanie.

11
00:01:29,333 --> 00:01:30,906
Už si ani nohy necítim.

12
00:01:31,074 --> 00:01:33,776
Nie tak veľa ako ja,
keď prestanem tancovať.

13
00:01:34,213 --> 00:01:35,484
Ale, vaša výsosť,

14
00:01:35,609 --> 00:01:38,069
my nemáme radi tancovačku tak ako ty.

15
00:01:38,292 --> 00:01:40,448
Chcem ísť do postele.

16
00:01:43,080 --> 00:01:45,906
Minulý týždeň, pavián natriasal
svoje lesklé červené nohavice

17
00:01:46,031 --> 00:01:47,705
rovných 18 hodín.

18
00:01:48,110 --> 00:01:50,151
Nebudem bez večierku.

19
00:01:57,669 --> 00:02:00,591
Zobuďte sa, tím.
Je čas zničiť tento hluk.

20
00:02:02,194 --> 00:02:03,019
Tím?

21
00:02:06,874 --> 00:02:08,129
Vstávaj, Vojak.

22
00:02:09,616 --> 00:02:13,382
Ak toto nie je najroztomilejšia vec!
Vyzerá to, že budem musieť ísť sólo.

23
00:02:23,761 --> 00:02:25,494
Ty toto voláš natriasanie?

24
00:02:30,534 --> 00:02:33,446
Musíte cítiť hudbu vo vnútri seba.

........