1
00:00:00,000 --> 00:00:02,100
<i>V minulých dílech</i>

2
00:00:02,112 --> 00:00:03,612
<i>Dave byl nachytán.</i>

3
00:00:03,617 --> 00:00:06,007
Změnil jste si jméno
a žijete ve Fairview.

4
00:00:06,018 --> 00:00:08,118
Není to dobré ani bezpečné.

5
00:00:08,219 --> 00:00:09,938
<i>Gaby získala vliv.</i>

6
00:00:10,006 --> 00:00:11,763
Nakonec dostanu ten bonus.

7
00:00:11,792 --> 00:00:14,535
Takže, Brade,
o jakém bonusu tu mluvíme?

8
00:00:14,604 --> 00:00:17,364
<i>- Katherine pustila bombu.
- Mike se sem stěhuje.</i>

9
00:00:17,432 --> 00:00:18,391
Cože?

10
00:00:18,392 --> 00:00:20,052
<i>Tom to vzdal.</i>

11
00:00:20,060 --> 00:00:21,748
Budeme-li tohle místo prodávat,

12
00:00:21,766 --> 00:00:23,686
asi bychom měli přesně vědet,
jakou má cenu.

13
00:00:23,687 --> 00:00:25,102
<i>A Bree byla upřímná,...</i>

14
00:00:25,171 --> 00:00:28,471
- Jsi placen na základě svého přínosu.
- Říkáš, že jsem bezcenný.

15
00:00:28,480 --> 00:00:31,277
Ne, jen říkám, že jsi méně cenný.

16
00:00:31,345 --> 00:00:34,883
<i>což vyústilo v podivné chování.</i>

17
00:00:41,433 --> 00:00:47,395
<i>Každý, kdo potkal Orsona Hodge, věděl,
že věřil ve zdvořilost.</i>

18
00:00:48,012 --> 00:00:50,914
<i>Zdravil své sousedy
každý den s úsměvem.</i>

19
00:00:50,982 --> 00:00:52,217
Dobré ráno.

20
00:00:53,786 --> 00:00:57,021
<i>Galantně otvíral dveře mladým ženám.</i>

21
00:00:57,088 --> 00:00:58,642
Dovolte.

22
00:01:00,601 --> 00:01:03,032
<i>Narazil-li na ulici do cizince,...</i>

23
00:01:03,237 --> 00:01:06,312
<i>- radostně řekl...
- Promiňte.</i>

........