1
00:00:00,300 --> 00:00:02,256
(zvony)

2
00:00:07,460 --> 00:00:14,411
Veni, Sancte Spiritus

3
00:00:21,100 --> 00:00:28,609
Svatopetrský jarmark

4
00:00:32,620 --> 00:00:39,810
přeložila: kocholuc

5
00:00:41,220 --> 00:00:43,973
Pokud je tam pevná půda,
měli bychom se přesunout tam!

6
00:00:48,620 --> 00:00:50,417
Pořádně ten kůl zatlačte!

7
00:00:51,700 --> 00:00:53,258
Následujte kříž!

8
00:00:53,340 --> 00:00:55,535
Posuňte ten provaz támhle!

9
00:01:20,300 --> 00:01:22,609
Pohni, Rogere! Začni vykládat!

10
00:01:22,700 --> 00:01:25,055
- Vylož náklad do stánku.
- Ano, pane Thomasi.

11
00:01:25,140 --> 00:01:26,971
Tak, má drahá, jsme tady.

12
00:01:27,060 --> 00:01:29,369
- Je zde vůz v bezpečí?
- Ano

13
00:01:29,460 --> 00:01:31,416
(kůň řehtá)

14
00:01:34,420 --> 00:01:36,092
Co je to?

15
00:01:57,340 --> 00:01:58,693
Poplatky pro opatství!

16
00:01:59,660 --> 00:02:02,220
- Poplatek pro opatství!
- Jste s námi, mistře obuvníku?

17
00:02:02,300 --> 00:02:04,370
Ano, jistě.

18
00:02:04,460 --> 00:02:05,813
Phillipe.

19
00:02:05,900 --> 00:02:07,811
Poplatky pro opatství!

20
00:02:10,620 --> 00:02:12,133
Mistře rukavičkáři.

21
00:02:13,140 --> 00:02:16,018
Pokud chcete obchodovat,
musíte zaplatit poplatek opatství.

22
00:02:20,660 --> 00:02:23,220
Řekněte jim to, mistře obuvníku! Není to fér.

23
00:02:23,300 --> 00:02:26,337
- Musíte mu to říci...
- Uklidněte se! Klid, přátelé.

24
00:02:26,420 --> 00:02:29,173
........