1
00:00:00,000 --> 00:00:03,367
<i>V minulých dieloch.</i>

2
00:00:03,439 --> 00:00:05,510
<i>Jedna priateľka bola prijatá späť.</i>

3
00:00:06,312 --> 00:00:08,510
Povedala som im,
že sa ti darí oveľa lepšie.

4
00:00:09,639 --> 00:00:11,310
<i>Jedno manželstvo začalo
prekonávať krízu.</i>

5
00:00:11,356 --> 00:00:14,842
Rada by som opäť nadobudla to,
čo medzi nami bolo.

6
00:00:15,424 --> 00:00:16,324
<i>Gaby a Carlos odhalili tajomstvo.</i>

7
00:00:16,370 --> 00:00:19,104
Začínaš to brať na ľahkú váhu!

8
00:00:19,150 --> 00:00:21,564
A ak sa v tom ľudia začnú
vŕtať, skončili sme.

9
00:00:21,849 --> 00:00:24,328
<i>A Susan mala prosbu.</i>

10
00:00:24,375 --> 00:00:25,477
Pýtaš sa ma, či mi neprekáža,

11
00:00:25,515 --> 00:00:27,428
že si sem nasťahujeme striptérku?

12
00:00:34,652 --> 00:00:36,140
<i>Prvá vec, ktorú musíte vedieť</i>

13
00:00:36,185 --> 00:00:38,288
<i>o Robin Gallagherovej je,</i>

14
00:00:38,732 --> 00:00:41,700
<i>že sa na ňu každý rád pozeral.</i>

15
00:00:43,320 --> 00:00:45,748
<i>Hľadeli na jej nohy...</i>

16
00:00:46,766 --> 00:00:48,421
<i>prsia...</i>

17
00:00:50,122 --> 00:00:51,673
<i>a vlasy.</i>

18
00:00:53,054 --> 00:00:54,661
<i>A keď skončili,</i>

19
00:00:54,725 --> 00:00:57,178
<i>ľudia sa začali pýtať...</i>

20
00:00:57,248 --> 00:00:59,870
- Kto je to?
- Toto je moja kamarátka Robin.

21
00:00:59,924 --> 00:01:01,883
- Zdravím.
- Mike musel dnes pracovať,

22
00:01:01,920 --> 00:01:05,063
- a tak som ju sem zobrala so sebou.
- Zdravím.

23
00:01:05,109 --> 00:01:06,243
To si už povedal.

24
........