1
00:00:00,781 --> 00:00:02,638
<i>Dan, počuj, mne si
zohnal 1 300 000 dolárov,</i>

2
00:00:02,648 --> 00:00:06,045
keď som začínal, a Kitty je dva
krát taká kandidátka, ako som bol ja.

3
00:00:06,100 --> 00:00:09,229
- Poďme si dať steaky a prebrať to.
- Nie. Dnes večer? Dnes večer nie,

5
00:00:09,239 --> 00:00:11,558
- večeriame u mamky.
- Dnes nemôžem ísť k mamke,

6
00:00:11,568 --> 00:00:13,603
- budem pozerať film s Royom.
- Film?

7
00:00:13,637 --> 00:00:15,285
Nie, teraz to skontroluj...
a ja počkám.

8
00:00:15,333 --> 00:00:17,697
Áno. Prečo?

9
00:00:17,713 --> 00:00:21,371
Lebo sa zdá, že v poslednej dobe
robíte vy dvaja len to...

10
00:00:21,496 --> 00:00:23,037
Sarah, nemyslíš,
že je to trochu divné,

11
00:00:23,071 --> 00:00:26,017
že chodíš s tým chlapom už viac
ako mesiac a... nerobili ste...

12
00:00:26,083 --> 00:00:29,288
- vieš, nič viac?
- Nie. Nie, Kitty, to si nemyslím.

14
00:00:29,324 --> 00:00:31,578
Ja hľadám vzťah,
nie flirt.

15
00:00:31,815 --> 00:00:33,738
Teda, ako dlho ste sa
s Robertom poznali,

16
00:00:33,748 --> 00:00:35,172
<i>kým ste na to skočili?</i>

17
00:00:35,203 --> 00:00:38,027
Zlatko, koľko krát sme boli
na rande, kým sme mali sex?

18
00:00:38,093 --> 00:00:40,310
To neviem... raz?

19
00:00:40,559 --> 00:00:42,023
Povedal práve "raz"?

20
00:00:42,155 --> 00:00:44,205
Nie, nie raz.
To... sa ti iba snívalo.

21
00:00:44,238 --> 00:00:47,053
No, vieš, pracovali sme spolu
a potom sa to akosi stalo.

22
00:00:47,093 --> 00:00:48,824
To sa nestalo akosi,

23
00:00:48,907 --> 00:00:51,148
<i>- mal to úplne naplánované.
- Ja? A čo ty?</i>

........