1
00:00:01,200 --> 00:00:02,750
<i>V minulých dílech</i>

2
00:00:02,785 --> 00:00:05,086
Izzie má metastatický
melanom IV. stupně,

3
00:00:05,121 --> 00:00:07,540
který se rozšířil do
jejího mozku, jater a kůže.

4
00:00:07,575 --> 00:00:09,959
On mě praštil první.
Já si mám promluvit s ním?

5
00:00:10,042 --> 00:00:12,545
- Pane Torresi...
- Ona je mojí malou holčičkou, Georgi.

6
00:00:12,670 --> 00:00:15,214
- Jestli jí jakkoliv ublížíš...
- Jsem zasnoubená.

7
00:00:15,339 --> 00:00:17,049
Já se rozešla s Owenem.

8
00:00:22,096 --> 00:00:24,890
<i>Porážka není možností řešení...</i>

9
00:00:26,726 --> 00:00:28,894
<i>...alespoň pro chirurgy ne.</i>

10
00:00:29,854 --> 00:00:34,108
<i>Odstupujeme od operačního stolu až dlouho
poté, co pacient vydechne naposled.</i>

11
00:00:35,776 --> 00:00:38,696
<i>"Smrtelnost" je pro nás výzvou.</i>

12
00:00:41,407 --> 00:00:45,202
<i>"Ohrožení na životě" nás
každé ráno vytahuje z postele.</i>

13
00:01:07,016 --> 00:01:09,393
<i>Nenecháme se snadno zastrašit...</i>

14
00:01:11,187 --> 00:01:13,064
<i>...nevykrucujeme se...</i>

15
00:01:13,939 --> 00:01:16,108
<i>...neustupujeme...</i>

16
00:01:18,110 --> 00:01:21,072
<i>...a už vůbec se nevzdáváme.</i>

17
00:01:31,332 --> 00:01:33,584
<i>V práci každopádně ne.</i>

18
00:01:35,836 --> 00:01:38,923
Nevadí ti, že ho nechci nosit?
Protože bych...

19
00:01:39,590 --> 00:01:40,758
...klidně mohla.

20
00:01:40,800 --> 00:01:43,719
Nechci, abys ho nosila.
Nejsi nevěsta přes prstýnky.

21
00:01:44,804 --> 00:01:48,606
- Copak?
- Já totiž ale nejsem ani...

22
00:01:48,641 --> 00:01:52,978
...nevěsta, co by se ráda vdávala
v kostele v naducaných bílých šatičkách.

23
........