1
00:00:03,524 --> 00:00:08,724
<i>6:57, 6:58, 6:59. 7 minút.
Pokračuj, kamoš.</i>

2
00:00:08,725 --> 00:00:11,429
- Frank, sleduješ to?
- Zaoberám sa tu kuracinou.

3
00:00:11,430 --> 00:00:13,929
Zabudni na kuracinu. Charlie ide
prekonať svetový rekord...

4
00:00:14,001 --> 00:00:15,935
v zadržaní dychu...
Už vydržal cez 7 minút.

5
00:00:16,003 --> 00:00:19,461
- Daj tie buchty dolu z radiátora.
- Zabudni na buchty. Po tomto budeme slávni.

6
00:00:19,540 --> 00:00:21,474
- Charlie, ako ti je?
- Musím dýchať, človeče.

7
00:00:21,542 --> 00:00:23,806
- Nie, Charlie, nedýchaj!
Už iba minúta! - Tie buchty zhoria!

8
00:00:23,878 --> 00:00:25,812
Nerob to!

9
00:00:25,880 --> 00:00:28,474
- No tak! Dýchaš?
- Jasné, že dýcham!

10
00:00:28,549 --> 00:00:31,575
No, zbabral si to. Mohli sme
byť slávni. Mohli sme byť slávni.

11
00:00:31,652 --> 00:00:35,952
- Ďalej!
- Zdravím. Ja... Och, ja som...

12
00:00:36,023 --> 00:00:38,423
Čo chcete, pani?

13
00:00:38,492 --> 00:00:41,984
Volám sa Betty Canusová
a neviem, či ste počuli...

14
00:00:42,063 --> 00:00:46,022
ale pred týždňom, väznica Eastern State
bola nútená prepustiť

15
00:00:46,100 --> 00:00:49,126
25% svojich väzňov,
vzhľadom k preplnenosti.

16
00:00:49,203 --> 00:00:53,367
Eastern State? Tam je môj ocko. Môžno
ho prepustili. Prepustili môjho ocka, pani?

17
00:00:53,441 --> 00:00:55,909
Akoby som to mohla vedieť?

18
00:00:55,977 --> 00:00:59,845
Počujte, som tu kvôli Wendellovi Albrightovi,
evidovanému sexuálnemu násilníkovi.

19
00:00:59,914 --> 00:01:01,412
<i>- Presťahoval sa do tejto štvrte.
- Áno.</i>

20
00:01:01,413 --> 00:01:05,047
Dúfam, že zvyšovaním povedomia ho
z tadeto môžeme vyhnať

21
00:01:05,119 --> 00:01:07,883
- a dostať preč od našich detí, veď viete,
........