0
00:00:21,200 --> 00:00:29,198
Rumcajs už neměl tabák.

1
00:00:29,240 --> 00:00:40,151
Vzal žaludy, čemeřici a síru.
Namíchal silný tabák.

2
00:00:50,720 --> 00:01:00,072
Rumcajsi,
naše jabloň má malá jablka.

3
00:01:00,120 --> 00:01:10,268
Já mám nápad.
Přinesu jablko ze zámecké zahrady.

4
00:01:13,560 --> 00:01:24,755
Tady si sedni a nastav klín.
Já ti hodím jablko ze zámku.

5
00:01:30,560 --> 00:01:39,229
Rumcajs si nacpal fajfku
novým tabákem.

6
00:01:39,280 --> 00:01:45,549
Zabafal poprvé - spadly šišky.

7
00:01:45,600 --> 00:01:52,312
Zabafal podruhé - spadl orel.

8
00:01:52,360 --> 00:02:00,552
Zabafal potřetí a schoval fajfku.

9
00:02:03,200 --> 00:02:13,872
Rumcajs nevěděl,
které jablko vybrat.

10
00:02:19,240 --> 00:02:27,670
Ze zámku ho viděla kněžna.

11
00:02:28,160 --> 00:02:35,669
To je Rumcajs!

12
00:02:53,080 --> 00:02:56,550
Rumcajs potřebuje pomoc.

13
00:03:00,440 --> 00:03:07,676
Oblečte hezky Rumcajse!

14
00:03:15,920 --> 00:03:22,917
Ten je hezký!

15
00:03:33,400 --> 00:03:39,839
Manka utíkala na pomoc!

16
00:03:41,440 --> 00:03:55,195
Rumcajse polili voňavkou.
Sedl si a díval se z okna.

17
00:03:55,240 --> 00:04:00,678
Tímhle směrem je les Řáholec.

18
00:04:00,720 --> 00:04:08,149
Manka už byla na náměstí.
- Rumcajsi, už jsem tady!

19
00:04:08,200 --> 00:04:19,111
- Manko, já k tobě nemůžu.
- A co držíš v ruce?

20
00:04:19,160 --> 00:04:26,669
Rumcajs pochopil.

21
00:04:30,880 --> 00:04:40,710
Manko, nemám zápalky!

22
00:04:40,760 --> 00:04:46,198
Zítra ti oholíme vousy!
........