1
00:00:34,399 --> 00:00:35,700
Mami!

2
00:00:39,399 --> 00:00:41,399
pozri sa na mňa!

3
00:00:42,099 --> 00:00:44,399
Dobre, Billy!

4
00:00:49,700 --> 00:00:51,200
Mami!

5
00:00:51,200 --> 00:00:54,200
Ty sa nepozeráš!

6
00:01:00,200 --> 00:01:02,000
Mami!

7
00:01:44,598 --> 00:01:48,199
Môj chlapček...
Môj Billy...

8
00:01:56,598 --> 00:02:01,199
AKTY X - Epizóda 8x06 PROSBA O POMOC

9
00:02:01,598 --> 00:02:05,199
preklad z češtiny: MAGU

10
00:02:54,198 --> 00:02:56,698
O DESAŤ ROKOV NESKÔR

11
00:03:09,598 --> 00:03:11,198
Mami!

12
00:03:11,198 --> 00:03:12,198
Ahoj.

13
00:03:12,500 --> 00:03:16,598
Josh. Práve som prišla.
Hovorili, že asi budeš čakať.

14
00:03:16,598 --> 00:03:19,000
Pozerajú sa na teba.

15
00:03:19,000 --> 00:03:21,899
Kto?
Kto sa na mňa pozerá?

16
00:03:21,899 --> 00:03:24,399
Hej, čo je?

17
00:03:27,000 --> 00:03:29,300
Pozri sa, mami.

18
00:03:41,500 --> 00:03:44,300
Paní Underwoodová,
skúšali sme vás zavolať.

19
00:03:44,300 --> 00:03:46,300
Museli ste prísť.

20
00:03:46,698 --> 00:03:51,198
Na čo tak všetci čučia?
Čo sa deje?

21
00:04:26,398 --> 00:04:29,398
Môj chlapček.

22
00:04:50,699 --> 00:04:54,600
<i>Iba ti posvietim týmto</i>
<i>svetielkom do očí, áno?</i>

23
00:04:55,398 --> 00:04:57,898
<i>Robíš to dobre.</i>

24
00:05:00,199 --> 00:05:02,799
........