1
00:00:00,422 --> 00:00:05,799
upravené pre 135 133 184 b

2
00:00:33,411 --> 00:00:35,779
Prepáčte, prepáčte.

3
00:00:35,847 --> 00:00:37,371
Paise! Paise!

4
00:00:41,554 --> 00:00:43,350
Domov do Ameriky, pán Potocki?

5
00:00:43,390 --> 00:00:46,689
Ešte mám chvíľu čas..

6
00:00:52,566 --> 00:00:54,625
Ďalší, prosím.

7
00:01:13,153 --> 00:01:16,418
Úbožiak.

8
00:01:38,111 --> 00:01:39,043
Tu máš 50 paisov.

9
00:01:39,111 --> 00:01:41,012
Kúp si nejaký sprej.

10
00:02:09,443 --> 00:02:11,911
Pre kristove rany.

11
00:02:11,978 --> 00:02:14,776
Počúvaj, chlape. Už som ti dal.

12
00:02:18,752 --> 00:02:19,877
Rozumieš po anglicky?

13
00:02:42,640 --> 00:02:44,836
Dlhý let, hm?

14
00:02:44,911 --> 00:02:46,502
Z Bombaja do D.C.?

15
00:02:54,788 --> 00:02:56,449
Viete, vždy som premýšľal...

16
00:02:56,521 --> 00:02:59,854
ako servírujú indické jedlo
v lietadle...

17
00:03:01,026 --> 00:03:03,687
Môžem pre vás ešte niečo urobiť, pane...

18
00:04:02,964 --> 00:04:08,935
X-Files 8x10 - Badlaa

19
00:04:55,141 --> 00:04:56,233
Prípady, ktoré končia...

20
00:04:56,309 --> 00:04:58,105
u vás, hm, agentka
Scullyová?

21
00:04:58,177 --> 00:04:59,110
Dobré ráno.

22
00:04:59,177 --> 00:05:00,612
Ospravedlňujem sa za meškanie.

23
00:05:00,680 --> 00:05:02,612
Nestihla som sa pozrieť na záznamy
k tomuto prípadu.

24
00:05:02,682 --> 00:05:03,740
Doprava je príšerná.

25
........