00:00:00,960 --> 00:00:02,900
Je v tomto světě...

2
00:00:03,130 --> 00:00:05,100
...osud lidstva ovládán...

3
00:00:05,330 --> 00:00:07,490
...nějakou vyšší bytostí...

4
00:00:07,640 --> 00:00:09,630
...nebo principem?

5
00:00:09,800 --> 00:00:16,510
Je to jako neviditelná ruka Boha?

6
00:00:18,010 --> 00:00:20,170
Koneckonců pravdou je,...

7
00:00:20,380 --> 00:00:22,610
...že člověk nemá žádnou kontrolu...

8
00:00:22,780 --> 00:00:27,450
...ani nad svou vlastní vůlí.

9
00:01:13,100 --> 00:01:24,700
This version of subtitles by
NoNickName
15.3.2007

10
00:01:33,350 --> 00:01:35,410
Feel no shame about shape.

11
00:01:35,520 --> 00:01:37,350
Weather changes their phrase.

12
00:01:37,490 --> 00:01:41,090
Even mother will
show you another way.

13
00:01:41,260 --> 00:01:43,490
So put your glasses on.

14
00:01:43,570 --> 00:01:45,560
Nothing will be wrong.

15
00:01:45,630 --> 00:01:47,760
There's no blame. There's no fame.

16
00:01:47,900 --> 00:01:49,600
It's up to you.

17
00:01:49,770 --> 00:01:53,260
The first words should be found.

18
00:01:53,880 --> 00:01:56,870
Whatever holds you back.

19
00:01:57,610 --> 00:01:58,270
I...

20
00:01:58,610 --> 00:01:59,380
...can...

21
00:01:59,450 --> 00:02:01,540
I can get it off.

22
00:02:01,650 --> 00:02:02,580
Tell me what...

23
00:02:02,720 --> 00:02:03,550
Tell me what...

24
00:02:03,650 --> 00:02:05,380
Tell me what you want.

25
00:02:05,520 --> 00:02:06,540
........