1
00:00:09,701 --> 00:00:11,268
Říkám vám, že bych
jich sejmul 50.

2
00:00:11,303 --> 00:00:12,236
To vůbec!

3
00:00:12,437 --> 00:00:14,037
Proč o tom vůbec přemýšlíš?

4
00:00:14,572 --> 00:00:16,406
Včera v noci, když
jsem šel z práce,

5
00:00:16,440 --> 00:00:17,774
šel jsem okolo Školy Karate,

6
00:00:17,808 --> 00:00:19,632
a uvnitř bylo
asi 40 prvňáčků

7
00:00:19,666 --> 00:00:22,418
a všichni dělali ty svoje
útoky a mě napadlo,

8
00:00:22,452 --> 00:00:25,252
"Kdyby vyletěli ven
z té tělocvičny a zaútočili,

9
00:00:25,283 --> 00:00:27,609
tak bych je sejmul... všechny."

10
00:00:27,644 --> 00:00:29,337
Promiň, ale proč by 40 prvňáčků

11
00:00:29,371 --> 00:00:31,102
letělo ven z tělocvičky,
aby na tebe zaútočili?

12
00:00:31,137 --> 00:00:33,166
Já nevím. Třeba vnitřní
nesnášenlivost Australanů.

13
00:00:33,200 --> 00:00:34,796
Jseš si jistý, že
ses jim neposmíval?

14
00:00:34,830 --> 00:00:35,928
Hej.

15
00:00:36,927 --> 00:00:37,922
Ne.

16
00:00:37,957 --> 00:00:40,219
Takhle hypoteticky
si začali oni.

17
00:00:40,252 --> 00:00:43,552
Uvědomuješ si,
že to je, debilní?

18
00:00:46,753 --> 00:00:48,752
Není to debilní.

19
00:00:48,787 --> 00:00:50,319
Hele.

20
00:00:50,354 --> 00:00:52,722
Moje mysl nikdy nepřestává
hledat mezní hypotetiku.

21
00:00:52,756 --> 00:00:54,222
Teď, pokud tento druh bystrého,

22
00:00:54,256 --> 00:00:56,456
duševního zkoumání je špatný...

23
........