00:00:02,191 --> 00:00:04,411
Ok, když měli v Avatarovi
sex na Pandoře,

2
00:00:04,691 --> 00:00:07,126
spojili se pomocí copu z koňské hřívy,
takže jejich hříva fungovala

3
00:00:07,160 --> 00:00:09,862
jako mužské genitálie.

4
00:00:09,896 --> 00:00:11,497
No... a?

5
00:00:11,531 --> 00:00:13,665
a když jezdili na koních
nebo létali na ptácích,

6
00:00:13,700 --> 00:00:15,034
tak také používali k zapojení hřívu.

7
00:00:15,068 --> 00:00:16,235
O co ti jde?

8
00:00:16,269 --> 00:00:18,637
Jde mi o to,
že pokud bych byl kůň nebo pták,

9
00:00:18,671 --> 00:00:20,873
tak bych byl poblíž
James Camerona hodně nervózní.

10
00:00:22,008 --> 00:00:24,676
Ohromuje mě vaše neustálá posedlost

11
00:00:24,711 --> 00:00:26,145
fiktivními detaily,

12
00:00:26,179 --> 00:00:27,746
když jsou v reálném světě kolem
mnohem důležitější věci,

13
00:00:27,781 --> 00:00:29,114
kterými bychom se měli zabývat.

14
00:00:29,149 --> 00:00:30,382
Například,
proč William Shatner nehrál

15
00:00:30,417 --> 00:00:32,684
v novém Star Treku?

16
00:00:33,586 --> 00:00:34,586
Hej, Sheldone.

17
00:00:34,621 --> 00:00:36,055
Byl jsem v úřední místnosti

18
00:00:36,089 --> 00:00:38,700
a zaslechl jsem jméno vítěze

19
00:00:38,792 --> 00:00:41,126
Ceny kancléře za vědu
pro letošní ročník.

20
00:00:41,161 --> 00:00:43,195
A chceš si ze mě zase utahovat,

21
00:00:43,229 --> 00:00:45,064
protože mé zásluhy
byly opět přehlédnuty?

22
00:00:45,098 --> 00:00:47,766
Já jsem <I>William Shatner</I>
teoretické fyziky.

23
00:00:49,135 --> 00:00:50,169
Dobře, tak tedy.
........