1
00:00:34,788 --> 00:00:37,882
Chiefe, slyšíš mě?

2
00:00:38,925 --> 00:00:42,128
Když jsem se před sedmi lety narodila,

3
00:00:42,128 --> 00:00:46,121
měla jsem v sobě již všechny záznamy
lidských znalostí.

4
00:00:46,666 --> 00:00:51,831
Trvalo mi téměř dvě hodiny
než jsem ty informace zpracovala.

5
00:00:57,243 --> 00:01:03,944
Ale nemohla jsem si být jistá, které vzpomínky
jsou mé, nebo které jsou pravdivé a které ne...

6
00:01:04,718 --> 00:01:08,654
Od té doby jsem získala daleko více informací.

7
00:01:09,689 --> 00:01:13,022
Na A.I. jsem žila velmi dlouho. . .

8
00:01:14,060 --> 00:01:20,567
Ale nyní, po sedmi lidských letech,
jsem konečně pochopila tvojí roli,

9
00:01:20,567 --> 00:01:24,970
tvé místo ve vesmíru
a proč tady vlastně jsi.

10
00:01:29,175 --> 00:01:35,808
Eony lidské evoluce, invence, snahy a války.

11
00:01:36,716 --> 00:01:38,741
Vždy války.

12
00:01:38,918 --> 00:01:42,911
Nejstarší, nejdéle trvající lidská praxe.

13
00:01:47,360 --> 00:01:49,829
Před 100,000 lety,

14
00:01:49,829 --> 00:01:53,196
V tomto vesmíru existovala velká civilizace.

15
00:01:55,635 --> 00:02:01,972
Jako všechny velké civilizace, i oni
čelili jistým a strašným změnám událostí.

16
00:02:05,812 --> 00:02:09,213
Hrozba pro ně přišla z venku.

17
00:02:10,784 --> 00:02:15,118
Něco co nikdy nečekali, nebyli na to připřaveni.

18
00:02:16,156 --> 00:02:21,150
Strašlivá mimozemská hrozba, kterou jednoduše pojmenovali "Flood".

19
00:02:22,295 --> 00:02:26,732
Téměř nezastavitelná síla, nezpochybnitelná žízeň.

20
00:02:48,922 --> 00:02:51,288
Pohltil všechno čeho se dotkl.

21
00:02:54,327 --> 00:02:59,230
Nejdříve to vypadalo, že jejich technologie
a odvaha mají navrch.

22
00:03:06,372 --> 00:03:10,968
Ale otáteli příliš dlouho než si všimli
hrozby a připojili se k boji.

23
00:03:13,213 --> 00:03:17,013
Flood se rychle rozšířil do všech stran.

........