00:00:02,192 --> 00:00:03,892
Je v tomto světě...

2
00:00:04,362 --> 00:00:09,732
...osud lidstva ovládán nějakou
vyšší bytostí nebo principem?

3
00:00:10,542 --> 00:00:13,602
Je to jako neviditelná ruka Boha?

4
00:00:14,572 --> 00:00:16,402
Koneckonců pravdou je,...

5
00:00:16,872 --> 00:00:20,472
...že člověk nemá žádnou kontrolu
ani nad svou vlastní vůlí.

6
00:00:22,412 --> 00:00:23,352
Od teď...

7
00:00:24,052 --> 00:00:25,712
...jsi můj.

8
00:00:27,592 --> 00:00:28,882
Jinak bys mi byl ukradenej.

9
00:00:30,422 --> 00:00:32,082
Zadní stráží bude...

10
00:00:32,722 --> 00:00:33,552
Gutts.

11
00:00:33,632 --> 00:00:34,922
Chtěl bych, aby jsi to byl ty.

12
00:00:37,402 --> 00:00:39,422
Teď se musím postarat o zbytek!

13
00:00:50,992 --> 00:01:11,362
This version of subtitles by
NoNickName
27.10.2007

14
00:01:11,462 --> 00:01:13,522
Feel no shame about shape.

15
00:01:13,632 --> 00:01:15,462
Weather changes their phrase.

16
00:01:15,602 --> 00:01:19,202
Even mother will
show you another way.

17
00:01:19,372 --> 00:01:21,602
So put your glasses on.

18
00:01:21,672 --> 00:01:23,662
Nothing will be wrong.

19
00:01:23,742 --> 00:01:25,872
There's no blame. There's no fame.

20
00:01:26,012 --> 00:01:27,712
It's up to you.

21
00:01:27,882 --> 00:01:31,372
The first words should be found.

22
00:01:31,982 --> 00:01:34,982
Whatever holds you back.

23
00:01:35,722 --> 00:01:36,382
I...

24
00:01:36,722 --> 00:01:37,482
...can...

........