00:00:02,380 --> 00:00:04,080
Je v tomto světě...

2
00:00:04,550 --> 00:00:09,920
...osud lidstva ovládán nějakou
vyšší bytostí nebo principem?

3
00:00:10,720 --> 00:00:13,780
Je to jako neviditelná ruka Boha?

4
00:00:14,760 --> 00:00:16,590
Koneckonců pravdou je,...

5
00:00:17,060 --> 00:00:20,660
...že člověk nemá žádnou kontrolu
ani nad svou vlastní vůlí.

6
00:00:26,840 --> 00:00:32,000
Najděte někoho, kdo dokáže
zastavit ty Chuderské ďábly.

7
00:00:38,990 --> 00:00:40,350
N-neopouštějte formaci!

8
00:00:40,450 --> 00:00:41,420
Obkličte ho!

9
00:00:43,690 --> 00:00:44,450
T-to je...

10
00:00:44,860 --> 00:00:46,090
K-Kumpanie Jetřába!

11
00:00:46,490 --> 00:00:50,260
Postrach bojiště vedený bílým
jestřábem Griffithem!

12
00:00:51,920 --> 00:01:11,580
This version of subtitles by
NoNickName
31.10.2007

13
00:01:11,680 --> 00:01:13,740
Feel no shame about shape.

14
00:01:13,850 --> 00:01:15,680
Weather changes their phrase.

15
00:01:15,820 --> 00:01:19,420
Even mother will
show you another way.

16
00:01:19,590 --> 00:01:21,820
So put your glasses on.

17
00:01:21,890 --> 00:01:23,890
Nothing will be wrong.

18
00:01:23,960 --> 00:01:26,090
There's no blame. There's no fame.

19
00:01:26,230 --> 00:01:27,930
It's up to you.

20
00:01:28,100 --> 00:01:31,590
The first words should be found.

21
00:01:32,200 --> 00:01:35,200
Whatever holds you back.

22
00:01:35,940 --> 00:01:36,600
I...

23
00:01:36,940 --> 00:01:37,700
...can...

24
00:01:37,780 --> 00:01:39,870
........