1
00:00:02,401 --> 00:00:03,682
<i>V minulých dílech jste viděli:</i>

2
00:00:06,364 --> 00:00:08,273
Nazdar, Bene.

3
00:00:08,741 --> 00:00:11,315
- Ty žiješ!
- Ano.

4
00:00:11,369 --> 00:00:14,370
Říkáš, že víš, jak je najít?
Jak najít Jina?

5
00:00:14,413 --> 00:00:15,528
Mám pár nápadů.

6
00:00:15,581 --> 00:00:20,409
Takže jsi věděl, že k tomu dojde,
když Lockea dostaneme sem?

7
00:00:20,503 --> 00:00:22,626
Mrtvý je mrtvý.

8
00:00:23,714 --> 00:00:25,754
Nelze to zvrátit.

9
00:00:27,176 --> 00:00:29,584
Lidé z Dharmy na staveništi na Labuti

10
00:00:29,637 --> 00:00:33,717
budou vrtat do země
a narazí na obrovské množství energie.

11
00:00:33,766 --> 00:00:37,515
Ta způsobí, že vaše letadlo Oceanic 815

12
00:00:37,562 --> 00:00:39,353
havaruje na tomto ostrově.

13
00:00:39,397 --> 00:00:42,398
Myslím, že dokážu tu energii negovat.

14
00:00:42,441 --> 00:00:46,225
Pokud se mi to podaří,
poklop nebude nikdy postaven

15
00:00:46,279 --> 00:00:49,897
a vaše letadlo přistane tam,
kde má.

16
00:00:49,949 --> 00:00:53,069
A jak přesně plánuješ
tu energii zničit?

17
00:00:53,119 --> 00:00:55,954
Odpálím vodíkovou bombu.

18
00:01:01,169 --> 00:01:03,790
Kde je ta bomba, Richarde?
Kde je?

19
00:01:03,838 --> 00:01:06,329
Ta vodíková bomba, kterou
jsem vám radil zasypat? Kde je?

20
00:01:07,925 --> 00:01:10,879
Poslyš. Odlož zbraň
a promluvíme si.

21
00:01:10,928 --> 00:01:13,300
Nikdo nemusí být zraněn.
Jen odlož tu zbraň.

22
00:01:18,978 --> 00:01:21,101
Dám ti tři vteřiny.

23
........