1
00:00:18,079 --> 00:00:23,079
Preložil: Samoalm 2010

2
00:00:24,580 --> 00:00:27,639
Pred 150 miliónmi rokov,

3
00:00:27,640 --> 00:00:31,589
keď dinosaury vstupovali
do svojho zlatého veku,

4
00:00:31,600 --> 00:00:36,939
z jednej skupiny sa vyvinula
nová revolučná vývojová línia.

5
00:00:49,720 --> 00:00:53,439
Hoci si uchovali veľa plazích rysov,

6
00:00:53,520 --> 00:00:58,079
získali aj nové, celkom výnimočné.

7
00:00:59,320 --> 00:01:01,799
Perie.

8
00:01:11,760 --> 00:01:17,899
Perie malo izolačnú funkciu
a slúžilo tiež ako okrasa.

9
00:01:18,500 --> 00:01:21,919
Ale ponúkalo aj niečo oveľa
cennejšie,

10
00:01:25,200 --> 00:01:28,079
schopnosť lietať.

11
00:01:32,560 --> 00:01:36,839
Tým sa pre vtáky všetko zmenilo.

12
00:01:40,780 --> 00:01:44,759
Vtáky majú pre seba celú
slobodnú oblohu,

13
00:01:44,760 --> 00:01:49,919
a dokážu vďaka tomu putovať ďalej
a rýchlejšie než akékoľvek iné zviera

14
00:01:49,920 --> 00:01:53,479
a osídliť tak každý kút tejto planéty.

15
00:01:54,260 --> 00:01:58,919
Ale táto voľnosť ich postavila
pred mnoho ťažkých výziev,

16
00:01:58,920 --> 00:02:03,959
ktorým musia čeliť v rozhodujúcich
chvíľach svojho života.

17
00:02:28,760 --> 00:02:32,939
Lietanie vyžaduje veľkú
zručnosť a úsilie

18
00:02:33,200 --> 00:02:38,679
a nikde to nevidno lepšie, ako tu,
na úpätí peruánskych Ánd.

19
00:02:43,000 --> 00:02:48,919
Táto samička kolibríka sa obratne
vznáša pri hľadaní nektáru.

20
00:02:51,400 --> 00:02:57,119
Tvar jej krídel a chvosta jej
umožňuje letieť každým smerom.

21
00:03:02,520 --> 00:03:06,999
Ale samček má s lietaním
vážny problém.

22
00:03:08,500 --> 00:03:11,119
A tu je dôvod.
........