1
00:00:02,802 --> 00:00:04,102
<i>2:00 ráno,</i>

2
00:00:05,203 --> 00:00:07,903
<i>Trasa Chicago Gray, smerujúca na východ.</i>

3
00:00:09,704 --> 00:00:12,104
<i>Všetci si mysleli že vedia kam idú.</i>

4
00:00:12,605 --> 00:00:16,705
<i>Plánovali si deň dopredu
alebo nadchádzajúci víkend,</i>

5
00:00:17,403 --> 00:00:20,472
<i>takže si boli istí
že vedia čo nastane.</i>

6
00:00:20,506 --> 00:00:24,475
<i>Ale všetci do jedného</i>

7
00:00:24,510 --> 00:00:27,555
<i>sa mýlili.</i>

8
00:00:28,946 --> 00:00:30,607
Ľahnite si ! Ľahnite si !

9
00:00:30,642 --> 00:00:33,138
Všetci si ľahnite !
Nemôžem zastaviť vlak !

10
00:00:33,172 --> 00:00:35,312
Dolu ! Ľahnite si !

11
00:00:58,445 --> 00:01:00,478
<i>Šla som za niečím dôležitým,</i>

12
00:01:01,512 --> 00:01:04,677
<i>a potrebovala som sa tam dostať čo najskôr.</i>

13
00:01:06,712 --> 00:01:10,443
<i>Ale teraz keď to nevyšlo ...</i>

14
00:01:10,477 --> 00:01:13,909
<i>chcem sa dostať iba domov.</i>

15
00:01:16,943 --> 00:01:21,041
The Forgotten. 1. séria, 14. časť.
Train Jane.

16
00:01:22,076 --> 00:01:24,276
Preklad: dusanho.

17
00:01:28,143 --> 00:01:30,177
- Ahoj.
- Ahoj.

18
00:01:30,211 --> 00:01:31,010
Ako si tu dlho ?

19
00:01:31,011 --> 00:01:33,411
30 minút odvtedy ako sa to stalo,

20
00:01:33,744 --> 00:01:36,011
Takže už asi 13 hodín.
Fíha.

21
00:01:36,545 --> 00:01:37,945
V televízii to vyzeralo zle ...

22
00:01:38,446 --> 00:01:40,246
Podľa správ ich zlá výhybka

23
00:01:40,279 --> 00:01:42,178
prehodila na koľaj,
ktorú opravovali.

24
........