1
00:00:04,160 --> 00:00:06,160
Leden 1943.

2
00:00:08,240 --> 00:00:10,800
Ti, kdož přežili
bitvu na Guadalcanalu,

3
00:00:10,840 --> 00:00:12,760
zamířili do australského Melbourne.

4
00:00:15,160 --> 00:00:20,360
Tady se zotaví a počkají,
než USA dobudují své ozbrojené síly.

5
00:00:21,560 --> 00:00:24,360
Japonsko,
navzdory porážce na Guadalcanalu,

6
00:00:24,400 --> 00:00:28,760
stále drží rozsáhlá území
kolem domácí pevniny.

7
00:00:29,560 --> 00:00:32,760
Bude trvat téměř rok,
než Amerika nabere dost sil,

8
00:00:32,800 --> 00:00:36,160
aby mohla v Pacifiku zahájit
další velkou ofenzivu.

9
00:00:38,880 --> 00:00:42,120
Mariňáky, kteří přistáli
v Melbourne,

10
00:00:42,160 --> 00:00:44,560
předstihla zpráva
o jejich úspěchu.

11
00:00:45,360 --> 00:00:50,560
Připluli jsme do Melbourne
a volali na nás "Spasitelé Austrálie".

12
00:00:51,360 --> 00:00:54,560
Jen si to představte.
To byla hudba pro naše uši.

13
00:01:05,560 --> 00:01:08,360
Když jsme dorazili do Melbourne,
nevěděli jsme,

14
00:01:08,400 --> 00:01:13,360
jací Australané budou
ani jaká bude ta země.

15
00:01:14,560 --> 00:01:18,160
Věděli jsme jen jedno,
že nás vysadili v ráji.

16
00:01:19,400 --> 00:01:25,000
Uvědomte si, že australské
a novozélandské ozbrojené síly

17
00:01:25,040 --> 00:01:29,760
byly v Africe,
takže tam bylo málo mužů.

18
00:01:30,640 --> 00:01:34,560
Místní holky o nás
dlouho nejevily zájem.

19
00:01:35,160 --> 00:01:37,560
Ale my jsme se snažili
a povedlo se to.

20
00:01:39,960 --> 00:01:42,760
Byl to určitě nejlepší přístav,
kam jsem se dostal.

21
00:01:42,800 --> 00:01:44,160
........