1
00:00:12,967 --> 00:00:14,167
Si vzrušená ?

2
00:00:15,167 --> 00:00:18,302
Počkaj.

3
00:01:01,157 --> 00:01:04,758
<i>Dokážete zachovať tajomstvo ?</i>

4
00:01:04,759 --> 00:01:06,726
<i>Pretože ja áno.</i>

5
00:01:06,727 --> 00:01:11,768
<i>Roky som zachovávala
najväčšie tajomstvo.</i>

6
00:01:11,769 --> 00:01:15,066
<i>Ale teraz sa to zmení.</i>

7
00:01:16,668 --> 00:01:20,605
<i>Všetko sa zmení.</i>

8
00:01:23,606 --> 00:01:28,642
Zabudnutí, 1. séria, 15. časť.
Donovan Doe.

9
00:01:26,643 --> 00:01:30,843
Preklad: dusanho

10
00:01:32,186 --> 00:01:33,286
Ahoj.

11
00:01:33,287 --> 00:01:35,421
Ahoj. Ďakujem že si sa ukázal.

12
00:01:35,422 --> 00:01:38,325
Znelo to naliehavo.
O čo ide ?

13
00:01:38,326 --> 00:01:40,994
Privolali sem pyrotechnikov,

14
00:01:40,995 --> 00:01:44,197
aby preverili muničnú debnu,
nájdenú párikom tínedžerov.

15
00:01:44,198 --> 00:01:46,264
Ale namiesto výbušného zariadenia

16
00:01:46,265 --> 00:01:48,563
našli lebku a pár kostí.

17
00:01:49,865 --> 00:01:52,566
Podľa predbežného zistenia
súdneho lekára,

18
00:01:52,567 --> 00:01:55,869
pochádzajú kosti z dievčatka
medzi 7 a 9 rokmi.

19
00:01:55,870 --> 00:02:00,306
Odhadovaný čas úmrtia
pred tromi až šiestimi rokmi.

20
00:02:00,307 --> 00:02:03,441
Myslíš si že by to
mohla byť moja dcéra.

21
00:02:03,442 --> 00:02:06,977
Kosti boli zabalené
do ružovej bundičky.

22
00:02:06,978 --> 00:02:10,113
Takú mala na sebe,
keď ju uniesli.

23
00:02:10,114 --> 00:02:12,081
........