1
00:00:34,840 --> 00:00:38,799
- Odkdy utíkáš ?
- Nevím. Je to dávno.

2
00:00:45,560 --> 00:00:49,235
- A nikdo tě nehledal?
- Proč se mě ptáte?

3
00:00:53,400 --> 00:00:55,755
Pusťte mě. Vrátím se domů.

4
00:00:57,320 --> 00:01:01,791
- Domů? Jak domů?
- Do mého. Já mám domov.

5
00:01:14,880 --> 00:01:16,632
Jak se jmenuješ?

6
00:01:21,920 --> 00:01:23,990
Jméno? Příjmení?

7
00:01:27,760 --> 00:01:29,591
Jak se jmenuješ?

8
00:01:30,320 --> 00:01:32,276
A co na tom záleží?

9
00:01:34,880 --> 00:01:37,872
Člověče. Co ty děláš na tom světě?

10
00:01:43,280 --> 00:01:47,796
Pro zemi, kde sousto chleba se velebí a zbožňuje.

11
00:01:48,240 --> 00:01:51,357
Pro dary nebe...
Toužím, ó Pane...

12
00:01:52,680 --> 00:01:55,990
Toužím, ó Pane...
Toužím, ó Pane...

13
00:01:59,200 --> 00:02:02,272
Pro zemi, kde mnoho je provinění.

14
00:02:02,880 --> 00:02:05,519
Vetknout čapí hnízdo v hrušeň.

15
00:02:05,960 --> 00:02:09,236
Protože slouží všem...
Toužím, ó Pane..

16
00:02:11,840 --> 00:02:14,513
Pro zemi, kde denně se uklaním.

17
00:02:17,800 --> 00:02:21,429
Ona, stejně jako prastaré náboženství Krista,

18
00:02:23,760 --> 00:02:27,230
"Chválena bude!"
Toužím, ó Pane...

19
00:02:28,760 --> 00:02:31,832
I toužil jsem všude, ať o mě kdož pečuje.

20
00:02:32,160 --> 00:02:35,596
A být to tak musí, ale tak se nestane.

21
00:02:35,960 --> 00:02:40,238
Přání moje...
Toužím, ó Pane...

22
00:02:42,240 --> 00:02:45,357
"Moje písnička" -Cyprian Kamil Norwid.

23
00:02:49,880 --> 00:02:55,193
Synku,
ale název a jmeno básníka uvádíme na začátku.
........