1
00:00:00,084 --> 00:00:02,484
ToMoLoLo uvádza:

2
00:00:11,722 --> 00:00:13,011
Porada, vojaci.

3
00:00:13,180 --> 00:00:14,763
O čom nevieme?

4
00:00:15,564 --> 00:00:17,390
3 dni staré fazule.

5
00:00:17,615 --> 00:00:19,641
Dobre. A o čom ešte nevieme?

6
00:00:19,810 --> 00:00:21,019
- Jazvece!
- Čo?

7
00:00:22,261 --> 00:00:23,730
Možno len ja.

8
00:00:23,981 --> 00:00:25,695
Čo musíme so seba dostať,

9
00:00:25,820 --> 00:00:27,802
nemôžeme veriť našim očiam.

10
00:00:30,146 --> 00:00:32,321
- Čo vidíš?
- Čiernu prázdnotu.

11
00:00:32,570 --> 00:00:33,405
Super.

12
00:00:43,340 --> 00:00:44,546
Dobre.

13
00:00:45,293 --> 00:00:46,209
Ideš.

14
00:00:51,198 --> 00:00:52,571
Zostaň vzadu.

15
00:00:55,677 --> 00:00:58,292
Urobil si to hrubo,
ale obdivujem tvoju šikovnosť.

16
00:00:59,135 --> 00:01:00,806
Dobre. Cíť to.

17
00:01:01,867 --> 00:01:04,706
60/40 zmiešaná bavlna s nylónom.

18
00:01:04,831 --> 00:01:05,602
Pekné.

19
00:01:06,320 --> 00:01:08,772
Prestaň myslieť.
Inak...

20
00:01:12,043 --> 00:01:14,794
Zachytil si hlavnú myšlienku?
Počúvaj svoju podstatu.

21
00:01:17,425 --> 00:01:18,425
Prepáč.

22
00:01:18,947 --> 00:01:21,031
Toto je anatomicky nemožné.

23
00:01:22,533 --> 00:01:24,801
Čo budeš robiť, ak na nás teraz zaútočia?

24
00:01:24,926 --> 00:01:26,247
Ľudia, hádajte čo?
........