1
00:00:02,260 --> 00:00:08,774
..A věk Druhé Bouře bude následovat
po procitnutí Zvěstovatele a Posledního Krále.

2
00:00:08,775 --> 00:00:14,189
Ti budou povoláni na tajemné místo
zapomenuté časem i stínem.

3
00:00:14,190 --> 00:00:19,179
Tam rozpohybují události, které zatřesou
samotnými základy země i nebes.

4
00:00:19,180 --> 00:00:22,880
"Příběh Černé Vlny"

5
00:02:44,160 --> 00:02:46,010
Takže jsem tady.

6
00:02:50,900 --> 00:02:52,970
Svoboda.

7
00:03:50,020 --> 00:03:52,250
Dorosul!

8
00:03:57,100 --> 00:04:00,160
Vždycky se to snažíte odstranit.

9
00:04:03,500 --> 00:04:06,450
Bolelo to, když jsi se o to pokoušel?

10
00:04:07,220 --> 00:04:11,219
Má víra je pryč. Nevrátím se.

11
00:04:11,220 --> 00:04:15,269
Stín nemůžeš přijmout
a pak jen tak odhodit.

12
00:04:15,270 --> 00:04:19,259
Legát se nemůže zříci
své služby.

13
00:04:19,260 --> 00:04:22,419
Proč to děláš?

14
00:04:22,420 --> 00:04:25,850
Patříš jemu... navždy.

15
00:04:28,900 --> 00:04:30,650
Zábavné.

16
00:04:33,620 --> 00:04:37,610
Vracím tě zpět Izradorovi.

17
00:05:03,240 --> 00:05:11,906
<i>Před dávnými časy byl temný bůh Izrador</i>
<i>vykázán z nebes a vyhnán na povrch země.</i>

18
00:05:11,907 --> 00:05:19,954
<i>S jeho pádem svět zahalil stín,</i>
<i>který oddělil zemi od nebes</i>

19
00:05:19,955 --> 00:05:23,660
<i>a bohy od jejich výtvorů.</i>

20
00:05:24,620 --> 00:05:33,059
<i>Izrador, stín na severu, pod sebou
shromáždil všechna stvoření zla a temnoty.</i>

21
00:05:33,060 --> 00:05:39,020
<i>S těmi vyrazil dobýt všechny</i>
<i>svobodné národy světa.</i>

22
00:05:40,300 --> 00:05:48,740
<i>Vedeni Aradil, královnou elfů,</i>
<i>svobodné národy odrazily jeho útoky.</i>

23
00:05:51,490 --> 00:05:55,790
........