1
00:00:02,550 --> 00:00:04,110
V minulých dílech...

2
00:00:04,260 --> 00:00:05,770
Když jsi byl malý, skoro jsi umřel.

3
00:00:06,380 --> 00:00:09,160
Stal jsem se posedlý tvou záchranou.

4
00:00:09,320 --> 00:00:10,610
Waltere, nepamatuju si nic z toho.

5
00:00:13,120 --> 00:00:14,710
Všechno je víc než jednou.

6
00:00:15,620 --> 00:00:16,870
Řekl jsem příliš.

7
00:00:17,030 --> 00:00:18,820
Nemám se do toho plést.

8
00:00:19,820 --> 00:00:21,130
Co jste nám to udělali?

9
00:00:21,270 --> 00:00:22,100
Z dětí,

10
00:00:22,300 --> 00:00:23,700
se kterými jsme já a
William Bell experimentovali,

11
00:00:23,860 --> 00:00:27,110
jste jako první dokázala identifikovat
věci z druhé strany.

12
00:00:27,250 --> 00:00:28,710
Byla jsem to já, kdo
to popsal jako třpyt?

13
00:00:30,810 --> 00:00:33,300
Nikdy jsem nepotkal člověka, který
by uměl věci, které umíš ty.

14
00:00:35,820 --> 00:00:36,960
Dojdu si pro kabát.

15
00:00:38,370 --> 00:00:39,710
Prosím, neříkejte mu to.

16
00:00:54,370 --> 00:00:55,380
Náš úspěch by tedy

17
00:00:55,590 --> 00:00:58,610
měl sloužit jako příklad
naší schopnosti dosáhnout

18
00:00:58,890 --> 00:01:00,810
toho, co si mnozí ani
nedokáží představit.

19
00:01:01,390 --> 00:01:04,360
Musíte pochopit, že jako vědci

20
00:01:04,560 --> 00:01:06,890
musíme postihnout každou možnost.

21
00:01:07,220 --> 00:01:09,600
Bez omezení. Bez hranic.

22
00:01:10,250 --> 00:01:11,470
Není pro ně žádný důvod.

23
00:01:12,230 --> 00:01:13,070
Pánové...

24
00:01:14,710 --> 00:01:16,580
........