1
00:00:02,594 --> 00:00:05,842
<i>Richarde Cyphere,
jsi pravým Hledačem.</i>

2
00:00:09,405 --> 00:00:14,305
Překlad: Malkivian, VeraVerusa
Korekce: Malkivian

3
00:00:14,315 --> 00:00:19,215
www.legendoftheseeker.cz

4
00:00:27,494 --> 00:00:28,592


5
00:00:45,131 --> 00:00:46,196
Hledač?

6
00:00:46,197 --> 00:00:47,628
Naše modlitby byly vyslyšeny.

7
00:00:52,061 --> 00:00:53,293
Co se těm lidem stalo?

8
00:00:53,294 --> 00:00:54,760
Říkají tomu Strážcova nákaza.

9
00:00:54,761 --> 00:00:56,795
Prosím, buďte opatrní.

10
00:00:56,796 --> 00:00:58,295
Pro přenos stačí jediný dotek.

11
00:01:00,527 --> 00:01:04,593
Říká se, že to na náš svět přišlo s banelingy.

12
00:01:04,594 --> 00:01:07,628
Kdo potřebuje dýku, když může zabít konečky prstů?

13
00:01:07,629 --> 00:01:10,462
Nemocní se shromáždili tady,

14
00:01:10,463 --> 00:01:14,895
neboť věří, že sloup Ardrisu je může vyléčit.

15
00:01:14,896 --> 00:01:17,361
Většina zemře během pár dnů.

16
00:01:17,362 --> 00:01:18,762
Zedde, možná nás sem kompas zavedl,

17
00:01:18,763 --> 00:01:21,029
abychom jim pomohli.

18
00:01:28,066 --> 00:01:29,665
Zedde?

19
00:01:31,767 --> 00:01:33,167
Ta nákaza...

20
00:01:33,168 --> 00:01:36,531
je rozhodně živena černou magií.

21
00:01:36,532 --> 00:01:38,932
Pokud se ji pokusím absorbovat, zabije mě.

22
00:01:59,228 --> 00:02:01,528
Ne, nedělej to, zabije tě to!

23
00:02:09,266 --> 00:02:12,200
Ty jsi ho uzdravila.

24
00:02:12,201 --> 00:02:14,101
Kdo jsi?

25
00:02:15,603 --> 00:02:17,036
........