1
00:00:07,730 --> 00:00:10,130
Mys Gloucester, Nová Británie...

2
00:00:10,160 --> 00:00:13,360
Bylo to jedno z nejnehostinnějších prostředí

3
00:00:13,400 --> 00:00:17,830
kterému mariňáci čelili v celé válce v Pacifiku.

4
00:00:26,400 --> 00:00:28,630
Na mysu Gloucester

5
00:00:28,660 --> 00:00:30,500
v před invazním útoku,

6
00:00:30,530 --> 00:00:33,730
letadla Amerického letectva bombardovala nepřátelské pozice,

7
00:00:33,760 --> 00:00:37,360
a shodila 400 tun bomb na pláže.

8
00:00:37,400 --> 00:00:41,530
Hlavním cílem bylo obsadit dvě vojenská letiště

9
00:00:41,560 --> 00:00:43,600
na západním výběžku Nové Británie

10
00:00:43,630 --> 00:00:46,200
a izolovat tak hlavní japonskou základnu

11
00:00:46,230 --> 00:00:49,100
na Rabaulu, na východním konci ostrova.

12
00:00:50,360 --> 00:00:55,130
Invaze začala 26. prosince, 1943.

13
00:00:57,600 --> 00:01:01,030
Byl to zrovna začátek období dešťů

14
00:01:01,060 --> 00:01:05,160
a upřímně, nikdy a nikde jsem neviděl takový déšť,

15
00:01:05,200 --> 00:01:08,260
jako na mysu Gloucester.

16
00:01:13,630 --> 00:01:16,960
Skoro pořád jsme byli mokří.

17
00:01:17,000 --> 00:01:19,130
A nosili pořád to samé oblečení.

18
00:01:19,160 --> 00:01:21,860
Myslím, že alespoň tři měsíce.

19
00:01:23,800 --> 00:01:27,500
Moje boty se začaly pomalu rozpadat

20
00:01:27,530 --> 00:01:30,530
a zmizely mi dva nehty na noze.

21
00:01:32,130 --> 00:01:36,060
Kamkoliv jste šli, bylo tam bahna po kolena.

22
00:01:36,100 --> 00:01:39,460
Vozidla se skoro nemohla pohybovat.

23
00:01:39,500 --> 00:01:42,360
Dokonce jsme viděli, jak se buldozer propadl

24
00:01:42,400 --> 00:01:45,060
a zmizel v bahně.

25
00:01:52,130 --> 00:01:55,130
Podmínky v džungli

........