1
00:00:02,550 --> 00:00:04,110
V predchádzajúcich častiach Fringe ...

2
00:00:04,260 --> 00:00:05,770
Keď si bol malý chlapec,
skoro si zomrel.

3
00:00:06,380 --> 00:00:09,160
Robil som všetko,
aby som ťa zachránil.

4
00:00:09,320 --> 00:00:10,610
Walter, na nič z toho si nespomínam.

5
00:00:13,120 --> 00:00:14,710
Všetko existuje viac než raz.

6
00:00:15,620 --> 00:00:16,870
Povedal som príliš veľa.

7
00:00:17,030 --> 00:00:18,820
Nemám do toho byť zapletený.

8
00:00:19,820 --> 00:00:21,130
Čo ste nám to vykonali ?

9
00:00:21,270 --> 00:00:22,100
Z tých detí,

10
00:00:22,300 --> 00:00:23,700
na ktorých sme s Williamom Bellom
robili pokusy

11
00:00:23,860 --> 00:00:27,110
ste vy boli prvá, ktorá
dokázala spoznať druhú stranu.

12
00:00:27,250 --> 00:00:28,710
Bola som to ja,
kto to opísal ako mihotanie ?

13
00:00:30,810 --> 00:00:33,300
Nikdy som nestretol nikoho, kto by
dokázal to čo ty.

14
00:00:35,820 --> 00:00:36,960
Zoberiem si kabát.

15
00:00:38,370 --> 00:00:39,710
Prosím, nehovorte mu o tom.

16
00:00:54,370 --> 00:00:55,380
<i>Náš doterajší úspech</i>

17
00:00:55,590 --> 00:00:58,610
<i>by mal poslúžiť ako príklad
našej schopnosti dosiahnuť to,</i>

18
00:00:58,890 --> 00:01:00,810
<i>čo si väčšina ani nedokáže predstaviť.</i>

19
00:01:01,390 --> 00:01:04,360
<i>Musíte pochopiť, že ako vedci</i>

20
00:01:04,560 --> 00:01:06,890
<i>sa musíme chopiť každej príležitosti.</i>

21
00:01:07,220 --> 00:01:09,600
Bez obmedzení. Bez hraníc.

22
00:01:10,250 --> 00:01:11,470
Nie sú na to dôvody.

23
00:01:12,230 --> 00:01:13,070
Páni ...

24
........